Tỷ Số Lợi Nhuận Trên Vốn Chủ Sở Hữu (ROE)

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
Định nghĩa
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity - ROE) là một chỉ số tài chính đo lường khả năng sinh lời của một công ty bằng cách so sánh lợi nhuận ròng với vốn chủ sở hữu của cổ đông. Chỉ số này đo lường rằng với một đồng vốn chủ sở hữu sẽ có thể tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận.
Công thức
ROE = (Lợi Nhuận Sau Thuế/ Vốn Chủ Sở Hữu) x100%

Ý nghĩa của ROE

  • Đo lường hiệu quả: ROE cho biết mức độ hiệu quả của công ty trong việc sử dụng vốn chủ sở hữu để tạo ra lợi nhuận.
  • So sánh công ty: ROE có thể được sử dụng để so sánh hiệu quả hoạt động của các công ty trong cùng ngành, điều này cho thấy được tình trạng hiện tại của doanh nghiệp, qua đó sẽ có những chiến lược kinh doanh nhằm cải thiện hoặc phát triển hơn trong tương lai.
  • Quyết định đầu tư: Nhà đầu tư thường sử dụng ROE để đánh giá mức độ hấp dẫn của cổ phiếu của một công ty. Thông thường, tại thị trường Việt Nam, ROE hấp dẫn nhà đầu tư thường >= 15%
Doanh nghiệp có ROE cao: Thường chỉ ra rằng công ty đang sử dụng vốn hiệu quả để tạo ra lợi nhuận.
Doanh nghiệp có ROE thấp: Có thể cho thấy rằng công ty không sử dụng vốn một cách hiệu quả hoặc đang gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận bằng nguồn vốn của mình.

Hạn chế của ROE

  • Ảnh hưởng từ nợ: Một công ty có thể tăng ROE bằng cách vay nợ nhiều, điều này làm tăng rủi ro tài chính.
  • Không phản ánh đầy đủ: ROE không phản ánh toàn bộ bức tranh tài chính của công ty nếu chỉ xét riêng lẻ, cần kết hợp với các chỉ số tài chính khác để có cái nhìn tổng thể hơn.
Dưới đây là 1 Ví dụ về ROA, ROE, Vòng quay tổng tài sản và Biên Lợi Nhuận
1718249569720.png
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top