H

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • H
   Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
   Đề bài: Thực Hành ROE của công ty B đang cao hơn công ty A rất nhiều (33,21% so với 13,81%). Điều này cho thấy rằng với 1 đồng vốn...
   • 1718609905589.png
   • 1718610085013.png
   • 1718611038929.png
   • 1718611595620.png
  • H
   Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
   Khi tính Lợi Nhuận Ròng, ngoài việc sử dụng công thức như thường làm, chúng ta cũng có thể sử dụng một công cụ rất hay trên Excel đó...
   • 1718348475562.png
   • 1718348734327.png
   • 1718348821345.png
  • H
   Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
   Định nghĩa Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity - ROE) là một chỉ số tài chính đo lường khả năng sinh lời của một công ty...
   • 1718249569720.png
  • H
   Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
   Trong bài viết này, mình sẽ đưa ra 3 tỷ số trên doanh thu và phân tích sự quan trọng và ý nghĩa của các chỉ số này khi so sánh các kỳ...
   • 1718163015278.png
   • 1718162263954.png
  • H
   Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
   Để ôn lại và hiểu rõ thêm các chỉ số đã được trình bày ở một số bài viết trước, dưới đây là một ví dụ để tính toán và so sánh chỉ số...
   • 1718098023817.png
  • H
   Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
   I. ROA (Return On Assets) 1. Khái niệm ROA (Return on Assets) là chỉ số tài chính quan trọng dùng để đo lường hiệu quả sử dụng tài sản...
   • 1717987448895.png
  • H
   Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
   Khái niệm: ROI (Return on Investment) là một chỉ số tài chính được sử dụng để đo lường mức độ hiệu quả của một khoản đầu tư. Chỉ số này...
   • 1717555166849.png
  • H
   Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
   1. Khái niệm Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (Operating Profit) là một chỉ số tài chính quan trọng đo lường khả năng của một doanh...
   • 1717385472241.png
  • H
   Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
   1. Lợi nhuận gộp (Gross Profit) là lợi nhuận mà một công ty thu được sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán hàng...
   • 1717170864260.png
  • H
   Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
   Ở phần 1, chúng ta đã có sự hiểu biết sơ bộ liên quan đến khái niệm, công thức, ý nghĩa của chỉ số này và ví dụ cơ bản liên quan đến...
   • 1717042857351.png
  • H
   Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
   Lợi nhuận trên một cổ phiếu Khái niệm Chỉ số EPS (Earnings Per Share) là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hiệu suất...
   • 1716951871035.png
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top