TSCĐ thuê Tài Chính

Ðề: TSCĐ thuê Tài Chính

Chào các pác trong diễn đàn. Các pác chỉ hộ em cách hạch toán TSCĐ cho thuê TC với_đứng trên phương diện là người đi thuê. Hạch toán trong cả 2 trường hợp:
a. Trả nợ gốc từng kỳ theo giá mua có thuế GTGT mà người cho thuê đã trả khi mua TSCĐ.
b. Trả nợ gốc từng kỳ theo giá mua chưa có thuế GTGT mà người cho thuê đã trả khi mua TSCĐ
Thanks các pác nhìu
 
Ðề: TSCĐ thuê Tài Chính_Help me!

với bài này thì làm thế nào ạ: ngày 1/1 dn thêu 1 tscđ dùng cho sản xuất sản phẩm, theo hợp đồng đi thuê thời hạn là 4 năm,( thời gian sử dụng dự kiến là 4 năm mỗi năm dn phải trả cho đơn vị cho thuê là 32.141.250 đ trong đó 2.141.259đ là thuế gtgt, 30.000.000đ là nợ gốc và lãi) với lãi suất là 15% hãy xác định nợ gốc và lãi phải nộp trong thời hạn 4 năm
thank nha...!
 
Ðề: TSCĐ thuê Tài Chính

Theo mình thì hạch toán như sau:

Số tiền nợ gốc hàng năm là: 30.000.000/(1+15%) = 26.086.956
Số tiền lãi hàng năm phải trả là: 26.086.956 x 15% = 3.913.044
Nguyên giá TS đi thuê TC là: 26.086.956 x 4 năm = 104.347.826

Định khoản:
1. Khi nhận TS thuê TC
Nợ 212 104.347.826
Nợ 1388 2.141.250 x 4 = 8.565.000
Có 342 104.347.826 - 26.086.956 + (2.141.250 x 3) = 84.684.620
Có 315 26.086.956 + 2.141.250 = 28.228.206
CF ký hợp đồng thuê TS cũng hạch toán vào NG TS thuê TC:
Nợ 212 750.000
Có 142 750.000
2. Nhận hóa đơn về tiền thuê TS cho kỳ này, đến ngày 25/12 thì hạch toán và thanh toán luôn:
Nợ 635 3.913.044
Nợ 315 28.228.206
Có 112 32.141.250
Đồng thời phản ánh VAT phải trả cho bên cho thuê TC:
Nợ 1332 2.141.250
Có 1388 2.141.250
3. Trích khấu hao từng tháng của TS đi thuê TC:
Nguyên giá TSCĐ đi thuê TC là 104.347.826 + 750.000 = 105.097.826
Khấu hao hàng tháng của TS này là: 105.097.826 : (4 năm x 12 tháng) = 2.189.538
Nợ 641,642 2.189.538
Có 2142 2.189.538
4. Cuối kỳ, xác định số nợ thuê TC phải trả cho niên độ tiếp theo là:
Nợ 342 26.086.956
Có 315 26.086.956
 
Ðề: TSCĐ thuê Tài Chính

Theo mình thì hạch toán như sau:

Số tiền nợ gốc hàng năm là: 30.000.000/(1+15%) = 26.086.956
Số tiền lãi hàng năm phải trả là: 26.086.956 x 15% = 3.913.044
Nguyên giá TS đi thuê TC là: 26.086.956 x 4 năm = 104.347.826

Định khoản:
1. Khi nhận TS thuê TC
Nợ 212 104.347.826
Nợ 1388 2.141.250 x 4 = 8.565.000
Có 342 104.347.826 - 26.086.956 + (2.141.250 x 3) = 84.684.620
Có 315 26.086.956 + 2.141.250 = 28.228.206
CF ký hợp đồng thuê TS cũng hạch toán vào NG TS thuê TC:
Nợ 212 750.000
Có 142 750.000
2. Nhận hóa đơn về tiền thuê TS cho kỳ này, đến ngày 25/12 thì hạch toán và thanh toán luôn:
Nợ 635 3.913.044
Nợ 315 28.228.206
Có 112 32.141.250
Đồng thời phản ánh VAT phải trả cho bên cho thuê TC:
Nợ 1332 2.141.250
Có 1388 2.141.250
3. Trích khấu hao từng tháng của TS đi thuê TC:
Nguyên giá TSCĐ đi thuê TC là 104.347.826 + 750.000 = 105.097.826
Khấu hao hàng tháng của TS này là: 105.097.826 : (4 năm x 12 tháng) = 2.189.538
Nợ 641,642 2.189.538
Có 2142 2.189.538
4. Cuối kỳ, xác định số nợ thuê TC phải trả cho niên độ tiếp theo là:
Nợ 342 26.086.956
Có 315 26.086.956
 
Ðề: TSCĐ thuê Tài Chính

Anh chị giúp em với ạ:
Thuê tài sản cố định có giá trị 110tr (có thuế) trong 10 năm. Lãi 90tr/10 năm. Định khoản từ năm 1 đến 10.
Em cảm ơnnnnn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top