KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 66

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
651. Chọn phát biểu sai:
A. Trên Thế giới hiện nay có hai chuẩn mực KT lớn: Chuẩn mực BTCT quốc tế (IFRS) và chuẩn mực Mỹ ban hành (US GAAP)
B. Kế Toán Việt Nam đã hội nhập và đang sử dụng hệ thống chuẩn mực BCTC Quốc Tế (IFRS)
C. Việt Nam có hệ thống chuẩn mực kế toán riêng và theo xu hướng tiếp cận và hội nhập IFRS
D. Tất cả đều đúng

652. Nối câu phù hợp
KT quản trị: Thu thập xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị.
KT tài chính: Thu thập xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho các đối tượng….

653. Đối tượng cung cấp thông tin của KTTC
A, Bên ngoài DN
B. Bên trong DN
C. Tất cả đều đúng

654. Tùy thuộc vào kinh doanh và các hoạt động tài chính, doanh thu bao gồm những loại nào?
Doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh tu hoạt động tài chính, doanh thu bán hàng

655. Công ty đang triển khai chương trình khuyến mãi mua tủ lạnh tặng máy quạt,. Biết giá niêm yết tủ lạnh là 15.000.000đ và quạt điện 500.000đ. Doanh thu ghi bao nhiêu?
A. Tủ lạnh là 14.500.000đ và quạt là 500.000đ
B. Tủ lạnh là 14.032.258đ và quạt là 467.742đ
C. Tủ lạnh là 15.000.000 và quạt máy là 500.000đ
D. Tủ lạnh 15.000.000 và quạt là 0đ
E. Tủ lạnh là 14.516.129 và quạt máy là 483.871đ

656. Công ty đang triển khai chương trình khuyến mãi mua 1 chai dầu gội tặng 1 chai dầu xả. Biết giá niêm yết của chai dầu gội là 150.000đ và chai dầu xả là 50.000đ. Doanh thu ghi nhận là bao nhiêu?
A. Dầu gội là 150.000đ và dầu xả 0đ
B. Dầu gội 100.000đ và dầu xả 50.000đ
C. Dầu gội 112.500đ và dầu xả 37.500đ
D. Dầu gội 150.000đ và dầu xả 50.000đ

657. Chuẩn mực kế toán (VAS) Tiền chi phối đến việc ghi nhận hợp đồng xây dựng là chuẩn mực:
A. VAS 01
B. VAS 14
C. VAS 21
D. VAS 15

658. Công ty đang triển khai chương trình khuyến mại mua 1 gói socola tặng 1 gói socola đồng loại. Giá bán 1 gói socola niêm yết là 60.000đ/gói. Doanh thu 1 gói socola là bao nhiêu?
A. 30.000Đ
B. 0 Đ cho gói socola tặng kèm
C. 60.000
D. Ý kiến khác

659. Giao dịch về tình hình bán hàng giữa doanh nghiệp với khách hàng luôn làm phát sinh
nợ phải thu. Nhận định này Đúng hay Sai?
A. Đúng
B. Sai

660. Đơn vị bán hàng có giá bán chưa thuế là 100 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng là 10%. Số tiền phải thu khách hàng trong các trường hợp được tính theo các phương án ( đơn vị tính: triệu đồng). Chọn câu Đúng?
A. Đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế: 110
B. Đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT : 10
C. Đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế và có cam kết nếu khách hàng trả tiền sớm sẽ thưởng 2% giá bán: 110
D. Tất cả 3 phương án trên đều đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top