Luong Bao Vy

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã trả lời vào chủ đề Mọi có thể giúp e bào này k ạ.
   13. Chi phí KH đường thẳng = Nguyên giá/ Thời gian KH = (650.000.000 + 25.000.000)/10 = 67.500.000đ 14. Câu này tra gg cách làm mà thấy...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   921. Mức khấu hao trung bình TSCĐ hiện có vào đầu tháng 6 của phân xưởng SX là 7.000.000đ. Ngày 11/06 đưa vào sử dụng ở phân xưởng 1...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   911. Trên bảng cân đối kế toán TSCĐ được trình bày theo: A. Nguyên giá B. Số khấu hao lũy kế C. Giá trị còn lại D. Cả 3 câu trên đều...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   901. Nếu TSCĐ được đầu tư từ quỹ phúc lợi, nhưng lại sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, thì bút toán chuyển nguồn: A. Nợ 3533/ Có...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   891. Công thức sau được sử dụng ở phương pháp khấu hao nào? (Nguyên giá - Giá trị thanh lý ước tính) ÷ Thời gian sử dụng ước tính: A...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   881. Khi tài sản cố định không còn đủ tiêu chuẩn dể ghi nhận là tài sản cố định và đang được sử dụng ở bộ phận bán hàng ( giá trị còn...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   871. Phương pháp LCM có thể sử dụng cho: A. Từng nhóm hàng tương tự B. Từng mặt hàng riêng lẻ C. Những mặt hàng có liên quan với nhau D...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   861. Trong trường hợp mua hàng có phát sinh khoản chiết khấu thanh toán được hưởng, việc doanh nghiệp áp dụng phương pháp tổng (gross...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   851. Máy móc mua về để sử dụng sản xuất giá trị 27 trđ được phân loại là: A. TSCĐ B. Vật liệu C. Công cụ D. Hàng hóa 852. Ngày 10/6/N...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   841. Xác định tài khoản phù hợp để theo dõi Nguyên vật liệu: 1. Vật liệu nhập kho -> TK 152 2. Vật liệu sử dụng ngay -> TK 621, 627 3...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   831. Giá trị HTK trên BCTC được tính theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được là do nguyên tắc: A. Giá gốc...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   821. DN áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua 500 kg vật liệu X, đơn giá 28.000đ/kg, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   811. Công ty K được đối tác tặng một lô hàng hóa, công ty đã chuyển thẳng lô hàng này đi ký gửi ở đại lý, kế toán ghi bút toán: A. Nợ TK...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   801. Trong doanh nghiệp thương mại, hàng gửi đi bán được ghi vào sổ sách kế toán như là một khoản mục: A. Hàng giữ hộ B. Hàng tồn kho C...
  • Luong Bao Vy
   Luong Bao Vy đã đăng chủ đề mới.
   791. Lựa chọn để áp dụng phương pháp tính giá trị HTK ổn định ít nhất một kỳ kế toán năm là để thực hiện yêu cầu cơ bản nào đối với kế...
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top