KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 44

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
431. Mua 1000 cái bàn( tivi, tủ lạnh,…, TƯ LIỆU LAO ĐỘNG) về nhập kho để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, giá mua chưa thuế 20/cái. Chi phí vận chuyển về doanh nghiệp 1000 trả bằng chuyển khoản. Kế hoạch hạch toán là
a. Nợ hàng hóa tồn kho 21000/ có tiền 1000 có phải trả người bán 20000
b. Nợ vật dụng( công cụ, dụng cụ) 21000/ có tiền 1000 có phải trả người bán 20000
c. Nợ thành phẩm 21000/ có tiền 1000 có phải trả người bán 20000
d. Nợ nguyên vật liệu 21000/ có tiền 1000 có phải trả người bán 20000

432. Mua 1000 chai dầu ăn ( gạo, bột,…ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG) về nhập kho để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, giá mua chưa thuế 20/cái. Chi phí vận chuyển về doanh nghiệp 1000 trả bằng chuyển khoản. Kế hoạch hạch toán là
a. Nợ hàng hóa tồn kho 21000/ có tiền 1000 có phải trả người bán 20000
b. Nợ vật dụng ( công cụ, dụng cụ) 21000/ có tiền 1000 có phải trả người bán 20000
c. Nợ thành phẩm 21000/ có tiền 1000 có phải trả người bán 20000
d. Nợ nguyên vật liệu 21000/ có tiền 1000 có phải trả người bán 20000

433. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ $8.000, Lỗ thuần $8.700, Vốn chủ sở hữu đầu kỳ $20.000. Vậy “Chủ sở hữu rút vốn” trong kỳ là
A. $800
B. $1.000
C. $3.300
D. Cả 3 câu trên đều sai

434. Chữ ký trên chứng từ kế toán có thể sử dụng chữ ký khắc sẵn
a. Đúng
b. Sai

435. Ngày 1/11/2015 công ty A bán hàng cho công ty B và nhận thương phiếu phải thu trị giá 10.000, thời hạn thanh toán 9 tháng, lãi suất 6%. Biết kỳ kế toán: tháng. Hỏi bút toán vào ngày đáo hạn của thương phiếu của công ty A
A. Nợ chi phí tiền lãi 350, nợ tiền lãi phải trả 150, nợ thương phiếu phải thu 10.000/Có tiền 10.450
B. Nợ Tiền 10.450/ Có chi phí tiền lãi 350, có tiền lãi phải trả 100, có Thương phiếu phải thu 10.000
C. Nợ Tiền 10.450/ Có Thu nhập tiền lãi 50, Có tiền phải thu 400, Có thương phiếu phải thu 10.000
D. Nợ Tiền 10.450/ Có thu nhập tiền lãi 350, Có tiền lãi phải thu 100, Có thương phiếu phải thu 10.000

436. Mọi chứng từ được sử dụng trong DN đều là chứng từ kế toán. Phát biểu này
a. Đúng
b. Sai

437. Mua 1000 chai dầu ăn( gạo, bột,…ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG) về nhập kho để bán, giá mua chưa thuế 20/cái. Chi phí vận chuyển về doanh nghiệp 1000 trả bằng chuyển khoản. Kế hoạch hạch toán là
a. Nợ hàng hóa tồn kho 21000/ có tiền 1000 có phải trả người bán 20000
b. Nợ vật dụng( công cụ, dụng cụ) 21000/ có tiền 1000 có phải trả người bán 20000
c. Nợ thành phẩm 21000/ có tiền 1000 có phải trả người bán 20000
d. Nợ nguyên vật liệu 21000/ có tiền 1000 có phải trả người bán 20000

438. Ngày 1/8 mua thiết bị( căn hộ, xe auto,..TƯ LIỆU LAO ĐỘNG) để sản xuất ( kinh doanh trong doanh nghiệp), giá chưa thuế 25000, phát hành thương phiếu phải trả, thời hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm. Ngày 10/8, chi phí trước khi sử dụng ( lắp đặt, chạy thử, tân trang, sơn sửa….) chưa thuế 3000, chi phí vận chuyển về doanh nghiệp 2000, tất cả trả bằng TGNH, a) kế toán hạch toán thế nào; và b) “ Thiết bị” được xem là mục tiêu nào trên báo cáo tình hình tài chính
a. (a) Nợ Thiết bị 25000/ có thương phiếu phải trả 25000 và nợ thiết bị 5000/ có tiền 5000; (b) TS dài hạn (TS cố định)
b. (a) Nợ hàng hóa tồn kho 25000/ có thương phiếu phải trả 25000 và nợ hàng hóa tồn kho 5000/ có tiền 5000; (b) TS ngắn hạn ( TS lưu động)
c. (a) Nợ thiết bị 25000, nợ chi phí tiền lãi 15000/ có thương phiếu phải trả 40000 và nợ thiết bị 5000/ có tiền 5000; (b)TS dài hạn (TS cố định)
d. (a) Nợ hàng hóa tồn kho 25000, nợ chi phí tiền lãi 15000/ có thương phiếu phải trả 40000 và nợ hàng hóa tồn kho 5000/ có tiền 5000; (b) TS ngắn hạn ( TS lưu động)

439. Các loại giấy tờ sau đây thì loại nào được xác định là loại chứng từ kế toán
a. Đơn đặt hàng
b. Hợp đồng lao động
c. Giấy đề nghị tạm ứng được phê duyệt
d. Không có

440. Các loại biên bản sau đây thì biên bàn nào là chứng từ kế toán
a. Biên bản vi phạm luật giao thông
b. Biên bản cuộc họp bình bầu cuối năm của phòng kế toán
c. Biên bản của cuộc họp công đoàn
d. Không có
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top