KTTC1 - C7 - Phương pháp LCM - IFRS

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 7.10 (Dự phòng giảm giá hàng tồn kho)

Công ty thương mại Hoàng Minh chuyên thu mua, kinh doanh, xuất khẩu hồ tiêu, áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho. Tháng 12 năm 202X, trong xu thế giảm giá của thị trường thế giới, giá hạt tiêu tại Việt Nam hiện giảm mạnh, giá thị trường cuối tháng 12 chỉ còn khoảng 76 nghìn đồng/kg. Nguyên nhân chính là do nhu cầu mua giảm kèm theo việc gia tăng diện tích và sản lượng trong những năm qua đang làm hạt tiêu khô tiêu thụ. Triển vọng hồ tiêu đảo chiều tăng giá trở lại là khá thấp. Tuy nhiên, may mắn phần nào cho công ty Hoàng Minh vì tháng trước công ty này đã ký được hợp đồng cung cấp cho đối tác Ấn Độ với sản lượng 17.000 tấn với giá FOB là 6.500 USD/tấn (giá có định, hợp đồng không hủy ngang đối tác đã ứng trước 10% giá trị hợp đồng), dự kiến sẽ giao hàng đầu vào tháng 2 năm sau. Cho đến cuối tháng 12/202X, công ty Hoàng Minh hiện còn lưu kho 22.000 tấn hạt tiêu với giá thu mua bình quân là 80 nghìn đồng/kg

Yêu cầu:

- Tính số dự phòng giảm giá hàng tồn kho công ty Hoàng Minh cần trích lập cuối 2020.
- Trình bày thông tin về Hàng tồn kho và Dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên Báo cáo tình hình tài chính ngày 31/12/202X (cột Số cuối năm) của công ty Hoàng Minh. (Giả sử công ty không có bất kỳ loại hàng tồn kho nào khác và Tài khoản Dự phòng giảm giá hàng tồn kho không có số dư đầu kỳ).

BÀI GIẢI

Số lượng (tấn)Giá gốcGiá trị thuần có thể thực hiện đượcGiá thấp hơnGiá trị dự phòngGhi chú
Hàng chuẩn bị XK17.00080.00076.00076.0000Hợp đồng xuất khẩu đảm bảo tiêu thụ nên không cần lập dự phòng
Hàng đang bán5.00080.00076.00076.00020.000.000.000


A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
IV. Hàng tồn kho 1.740.000.000.000
1. Hàng tồn kho 1.760.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (20.000.000.000)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top