KTTC1 - C7 - Phương pháp LCM - IFRS

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 7.1 (Phương pháp LCM, IFRS)

Công ty VTC chỉ có duy nhất một loại sản phẩm trong hàng tồn kho cuối kỳ, thông tin đơn giá của sản phẩm này như sau (Đơn vị tính: ngàn đồng):

- Giá gốc: 200
- Giá bán: 300
- Giá thay thế: 180
- Chi phí để bán: 14

Tỷ suất lợi nhuận thông thường là 30% giá bán.

Vậy công ty VTC nên lấy giá nào khi áp dụng phương pháp LCM đối với hàng tồn kho cuối kỳ?

BÀI GIẢI

Bước 1: Giá trị giữa của ( giá thay thế, giá trị thuần có thể thực hiện trừ lãi gộp thông thường)

Bước 2: Xác định giá thấp hơn giá gốc và giá trị trường

Giá thay thế 180
Giá trị thuần có thể thực hiện được 286
Giá trị thuần có thể thực hiện được trừ lãi gộp 196

Bước 1 196
Giá gốc 200

Bước 2 196 => VTC nên lấy giá trị HTK cuối kỳ là 196

BT 7.2 (Phương pháp LCM, IFRS)

Hàng tồn kho cuối kỳ của Công ty Huệ San hiện có 3 mặt hàng thông tin chi tiết của các mặt hàng này như sau: (Đvt: ngàn đồng)

Sản phẩm 1Sản phẩm 2Sản phẩm 3
Giá gốc209050
Giá thay thế188540
Giá bán4012070
Chi phí để bán64010
Lợi nhuận gộp thông thường53012

Yêu cầu:

Hãy cho biết công ty Huệ San nên sử dụng đơn giá bao nhiêu cho mỗi loại sản phẩm nếu công ty áp dụng phương pháp LCM?

BÀI GIẢI

Sản phẩm 1Sản phẩm 2Sản phẩm 3
Giá thay thế188540
Giá trị thuần có thể thực hiện được348060
Giá trị thuần có thể thực hiện được trừ lãi gộp295048
Bước 1298048
Giá gốc 209050
Bước 2208048
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top