KTTC1 - C6 - Trắc nghiệm Hàng tồn kho 5

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
45. Khi mua hàng được giao tại kho của bên mua thì mọi rủi ro, tổn thất trên đường sẽ do bên bán chịu trách nhiệm:

a. Đúng
b. Sai

46. Mua 1 lô hàng để bán lại với số lượng 1000, thỏa thuận hàng được giao ở bên bán, khi kiểm nhận phát triển thiếu 100, vậy số hàng thiếu sẽ được ghi nhận ở TK 1381 vì bên mua sẽ chịu trách nhiệm theo dõi số hàng thiếu:

a. Đúng
b. Sai

47. Mua 1 lô hàng để bán lại với số lượng 1000, thỏa thuận hàng được giao ở bên mua, khi kiểm nhận phát triển thiếu 100, vậy số hàng thiếu sẽ được ghi nhận ở TK 1381 vì bên mua sẽ chịu trách nhiệm theo dõi số hàng thiếu:

a. Đúng
b. Sai

48. Mua 1 lô hàng dùng làm công cụ, số lượng 200, thỏa thuận hàng được giao ở bên mua, khi kiểm nhận phát hiện thừa 10, người mua nhờ DN giữ hộ. Vậy số hàng thừa được ghi Nợ 153/ Có 3381:

a. Đúng
b. Sai

49. Mua 1 lô hàng dùng làm công cụ, số lượng 500, thỏa thuận hàng được giao ở bên bán, khi hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thừa 30, DN cho nhập kho luôn và chờ xử lý số hàng thừa được ghi Nợ 153/ Có 3381:

a. Đúng
b. Sai

50. Xuất kho vật liệu dùng sản xuất sản phẩm trong phân xưởng, kế toán ghi Nợ 627/Có 152:

a. Đúng
b. Sai

51. Xuất kho công cụ dùng trong phân xưởng phân bổ 1 lần, kế toán ghi qua TK 242:

a. Đúng
b. Sai

52.Xuất kho công cụ dùng trong phân xưởng phân bổ 5 lần, kế toán ghi Nợ 627/Có 153:

a. Đúng
b. Sai

53. Tài khoản 154 dùng để tổng hợp toàn bộ chi phí sản xuất sản phẩm trong kỳ:

a. Đúng
b. Sai

54. Tài khoản 154 dùng để tổng hợp toàn bộ chi phí sản xuất sản phẩm trong kỳ và được phân loại theo các khoản mục:

a. Chi phí sản xuất chung
b. Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất
c. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất
d. Gồm 3 khoản mục chi phí trên

55. Thành phẩm nhập kho từ quá trình sản xuất, kế toán ghi:

a. Nợ TK 155/ Có TK 331
b. Nợ TK 155/ Có TK 112
c. Nợ TK 155/ Có TK 154
d. Tùy theo kế toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top