KTTC1 - C6 - Trắc nghiệm Hàng tồn kho 1

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
1. TK 154 được sử dụng trong các loại hình doanh nghiệp:

a. Tất cả các loại hình doanh nghiệp
b. Chỉ ở DN sản xuất
c. Chỉ ở DN sản xuất và xây lắp
d. Tất cả các loại hình doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên

2. Doanh nghiệp A nhập kho vật liệu do mua chịu với số lượng lớn, vài ngày sau nhà cung cấp cho doanh nghiệp A được hưởng khoản chiết khấu thương mại, biết số vật liệu này còn trong kho, Kế toán doanh nghiệp A ghi bút toán Nợ TK 331 đối ứng …:

a. Có TK 711
b. Có TK 152
c. Có TK 515
d. Có TK 521

3. Thủ tục trả lại hàng đã mua ở một doanh nghiệp, ngoài biên bản trả hàng còn có:

a. Tùy doanh nghiệp lựa chọn
b. Hóa đơn điều chỉnh của bên bán
c. Hóa đơn của lô hàng đã mua được trả lại cho bên bán
d. Hóa đơn trả hàng do bên mua phát hành

4. Lựa chọn để áp dụng phương pháp tính giá trị HTK ổn định ít nhất một kỳ kế toán năm là để thực hiện yêu cầu cơ bản nào đối với kế toán theo VAS 01:

a. Đầy đủ
b. Có thể so sánh
c. Trung thực
d. Khách quan

5. Trong trường hợp mua hàng có phát sinh khoản chiết khấu thanh toán được hưởng, việc doanh nghiệp áp dụng phương pháp tổng (gross method) hay phương pháp thuần (net method) sẽ dẫn đến giá gốc hàng tồn kho khác nhau.

a. Đúng
b. Sai

6. Trong giai đoạn giá cả hàng hóa có xu hướng tăng dần, kế toán áp dụng phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo FIFO sẽ cho ra kết quả:

a. Doanh thu bán hàng cao nhất
b. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ thấp nhất
c. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ cao nhất
d. Lãi gộp bán hàng thấp nhất

7. Khi áp dụng Phương pháp kiểm kê định kỳ, trong kỳ kế toán theo dõi sự biến động tăng, giảm hàng tồn kho cả về số lượng lẫn giá trị.

a. Đúng
b. Sai

8. Phương pháp kê khai thường xuyên ghi nhận thường xuyên, liên tục biến động tăng, giảm hàng tồn kho cả về số lượng lẫn giá trị

a. Đúng
b. Sai

9. Khi áp dụng Phương pháp kê khai thường xuyên, việc kiểm đếm thực tế hàng tồn kho cũng hết sức cần thiết và có thể được tiến hành vào cuối năm tài chính hoặc bất kỳ thời điểm nào trong năm

a. Đúng
b. Sai

10. Trong doanh nghiệp thương mại, hàng gửi đi bán được ghi vào sổ sách kế toán như là một khoản mục:

a. Chi phí hoạt động
b. Hàng giữ hộ
c. Hàng tồn kho.
d. Tùy theo chính sách kế toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top