KTTC1 - C4 - Trắc nghiệm - Đo lường doanh thu

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
21. Khi bán hàng theo phương thức trả góp, khoản lãi trả góp được hưởng :

a. Được ghi nhận vào doanh thu chưa thực hiện
b. Được ghi nhận vào doanh thu chưa thực hiện và phân bổ vào doanh thu bán hàng trong kỳ
c. Được ghi nhận một lần vào thu nhập khác
d. Ghi nhận vào doanh thu chưa thực hiện và phân bổ vào doanh thu hoạt động tài chính của các kỳ sau

22. Khi bán hàng hóa kèm theo hàng khuyến mãi không thu tiền, kế toán:

a. Phân bổ doanh thu cho hàng hóa và hàng khuyến mãi
b. Ghi nhận doanh thu hàng khuyến mãi bằng 0
c. Ghi nhận giá trị hàng khuyến mãi vào chi phí bán hàng
d. Tính hết vào doanh thu bán hàng và không cần phân bổ

23. Ở Việt Nam: Tổng doanh thu bán hàng trong kỳ là 1.000 đồng, trong đó thuế xuất khẩu phải nộp là 40, chiết khấu tmai 10, chiết khấu thanh toán 20, khoản giảm giá hàng bán 30, hàng bán bị trả lại 100. Doanh thu bán hàng thuần:

a. 820
b. 840
c. 860. (1.000 - 10 - 30 -100)
d. Tất cả đều sai

24. Các khoản giảm trừ doanh thu không bao gồm:

a. Hàng bị trả lại
b. Chiết khấu thương mại
c. Chiết khấu thanh toán
d. Giảm giá hàng bán

25. Nội dung được chuyển giao khi:

a. Khách hàng có được quyền kiểm soát tài sản đó
b. Khách hàng đã sử dụng tài sản đó
c. Khách hàng đã nhận được tài sản đó
d. Khách hàng đã trả tiền cho tài sản

26. Một đơn vị phải ghi nhận doanh thu khi:

a. Đơn vị có hợp đồng với khách hàng
b. Đơn vị nhận tiền mặt từ khách hàng
c. Đơn vị đáp ứng nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng
d. Đơn vị đáp ứng nghĩa vụ thực hiện bằng cách chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ đã hứa cho khách hàng

27. An Asset is transferred when:

A. The customer obtains control of that asset
B. The customer used that asset
C. The customer received that asset
D. The customer paid for the asset

28. The performance obligation satisfied:

A. Over time
B. At a point in time
C. It depends on the contract.
D. It depends on the way of payment

29. An entity shall recognise revenue when

A. The entity has the contract with customer
B. The entity receives cash from the customer
C. The entity satisfies the performance obligation in the contract
D. The entity satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service to a customer

30. Công ty O’Mara Link bán sản phẩm liên quan đến 2 nghĩa vụ riêng biệt: SwingRight và phần mềm dạy học SwingRight có giá bán lẻ $150 và phần mềm SwingRight (ko đc bán riêng) được ước tính bán đc với giá $100. O’Mara Link bán gói SwingRight và phần mềm SwingRight với giá $200. Giá GD của hợp đồng là bao nhiêu?

A. $200
B. $150
C. $250
D. $100
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top