KTTC1 - C4 - Đo lường doanh thu

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 4.1 (Ghi nhận doanh thu)

Công ty Hào Nam kinh doanh sân golf tại Hà Nội giá vé tất cả các ngày trong tuần được bán là 1.500.000 đồng/ người lớn. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn mua vé trọn gói và có thể sử dụng dịch vụ bất cứ ngày nào trong tuần từ ngày 01/ 12 đến ngày 30/4 năm sau. Vé trọn gói này được bán với giá là 12.000.000 đồng/ người lớn và không được hoàn trả nếu không sử dụng. Năm tài chính công ty Hào Nam kết thúc. Vào ngày 31/12 vào ngày 6/11 năm 20x0, khách hàng Gia Long đã mua một vé trọn gói
Yêu cầu:
1. Công ty nên ghi nhận doanh thu khi nào cho vé bán trọn gói?
2. Số tiền bán vé trọn gói thu được ngày 6 tháng 11 năm 20x0 được công ty ghi nhận như nào?
3. Doanh thu bán vé trọn gói ghi nhận cho năm tài chính 20x0 là bao nhiêu?

BÀI GIẢI

1. Công ty Hoài Nam kinh doanh dịch vụ sân golf = Công ty nếu ghi nhận doanh thu cho về báo trọn roi vào ngày cuối cùng của kỳ kế toán ngày 31/12 hàng năm, ghi nhận doanh thu thời kế

2. Số tiền bán vé trọn gói thu được ngày 6/11/20x0 được công ty ghi nhận trong chỉ tiêu nợ phải trả, vì chưa cung cấp dịch vụ
3. Doanh thu bán vé trọn gói ghi nhận cho năm tài chính 20x0, hoàn thành được ⅕ công việc = 12.000.000/5 = 2.400.000BT 4.2 (Ghi nhận doanh thu)

Công ty Hoa Mai nhận bán sản phẩm từ các nhà cung cấp khác. Giả sử có khách hàng đặt mua một chiếc xe đạp thông qua công ty Hoa Mai với giá 550.000 đồng. Biết giá gốc của chiếc xe đạp là 320.000 đồng. Chiếc xe đạp sẽ được chuyển đến khách hàng từ nhà cung cấp.

Yêu cầu:
1. Doanh thu công ty Hoa Mai ghi nhận là bao nhiêu nếu công ty Hoa Mai có quyền kiểm soát chiếc xe đạp trước khi bán?
2. Doanh thu công ty Hoa Mai ghi nhận là bao nhiêu nếu công ty Hoa Mai không có quyền kiểm soát chiếc xe đạp trước khi bán
3. Theo bạn giả định nào là phù hợp với công ty Hoa Mai.

BÀI GIẢI
1. Nếu công ty mai Hoa có quyền kiểm soát chiếc xe đạp trước khi bán thì:
Doanh thu công ty = 550.000 đồng

2. Nếu công ty Mai Hoa không có quyền kiểm soát chiếc xe đạp trước khi bán thì:
Doanh thu công ty = 550.000 - 320.000 = 230.000 đồng

3. Theo tôi, giả định 1 sẽ phù hợp hơn với công ty Hoa Mai, do công ty Hoa Mai nhận bán sản phẩm từ một nhà cung cấp khác vì vậy công ty Hoa Mai đóng vai trò là một nhà ký gửi cho các nhà cung cấp khác chị quản lý sản phẩm như người sở hữu mà không có quyền kiểm soát
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top