GIÚP MÌNH

mizamidu

New Member
Hội viên mới
Bài 1
Doanh nghiêp có tồn đầu kỳ: TK 155: 5.000 SP (100.000/sp)Bình quân gia quyền liên hoàn
TK 156: 20 (20.000.000 Đ/CÁI)_máy tính dellThuế GTGT khấu trừ
1. Ngày 1/11, Nhập kho từ sản xuất 4.000 sp (giá nhập: 120.000/ sp)
2. Ngày 2/11, công ty xuất hàng bán ngay tại kho, số lượng 1.000 sản phẩm, giá bán chưa thuế GTGT 200.000 đ/ sp, thuế GTGT
10%, thu bằng tiền gửi ngân hàng.
3. Ngày 3/11, công ty xuất hàng bán ngay tại kho, số lượng 500 sản phẩm, giá bán chưa thuế GTGT 210.000 đ/ sp, thuế GTGT
10%, chưa thu tiền.
4. Ngày 4/11, công ty xuất kho hàng hóa gửi đi cho Công ty X theo hình thức chuyển hàng 200 sp, giá bán chưa thuế 200.000 đ/sp, thuế GTGT 10%
khách hàng chưa nhận được hàng.
5. Ngày 6/11, khách hàng nhận được hàng ngày 4/11, khách hàng đồng ý thanh toán.
6. ngày 7/11, doanh nghiệp gửi bán cho đại lý 2.000 sản phẩm. Giá bán chưa thuế 200.000đ/sp, thuế GTGT 10%.
Hoa hồng tính trên doanh thu bán hàng 5%.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top