Xác định thuế GTGT của hợp đồng thi công bao thầu vật liệu

Hockt123456

New Member
Hội viên mới
Công ty tôi ký hợp đồng thi công với các nhà thầu chính và chủ đầu tư về thi công hạng mục hệ thống thông gió hút khói cho các dự án, công trình xây dựng nhà xưởng, các toà nhà cao tầng... Hợp đồng thi công bao thầu nguyên vật liệu (Vât tư chính: Ống gió, van gió, cửa gió...; Vật tư phụ và tiêu hao như: Ecu, bu lông, ty ren, nở, silicon, vít, mũi khoan, que hàn ... ), máy móc thiết bị ( xe nâng vật tư, máy cắt, máy hàn...) và nhân công lắp đặt, vận chuyển.....)
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 28/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT:
+ Tại Khoản 5 Điều 8 quy định về thời điểm xác định thuế GTGT “5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền...”
+ Tại Khoản 9 Điều 7 quy định như sau: “9. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.
a) Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.
b) Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc thiết bị chưa có thuế GTGT...
Chúng tôi căn cứ hướng dẫn thời điểm và giá tính thuế GTGT trên nên Kể từ ngày 01/02/2022 công ty tôi nghiệm thu công trình và xuất hoá đơn GTGT 8% theo nghị định 15/2022/NĐ-CP (Công ty tôi tra cứu danh mục sản phẩm dịch vụ công trình như mô tả trên không nằm trong danh mục hàng hoá, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP). Vậy Đơn vị chúng tôi đã xác định đúng thuế suất chưa? Rất mong nhận được giải đáp từ mọi người, trân trọng!
 
Trường hợp công ty bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng hóa kèm theo dịch vụ lắp đặt thì:
Đối với dịch vụ lắp đặt và hàng hóa đang áp dụng thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tai Phụ lục I, Il, III ban hanh theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy dinh tai khoản 2 Điều 1 Nghi đinh số 15/2022/ND-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.
Đối với phần hàng hoa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vu quy định tai Phu lục I, II, III ban hành theo Nghi định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì không được giảm thuế GTGT theo quy định tai Nghị định số 15/2022/ND-CP ngày 28/01/2022 của Chinh phủ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top