Trích trước tiền lương nghỉ phép

Bibi.

New Member
Hội viên mới
Mọi người cho em hỏi cách định khoản câu sau:
Đề : Tại doanh nghiệp có số dư đầu tháng 5/2021 của TK 334: 145.000.000 đồng. Lương công nhân trực tiếp sản xuất là 200.000.000 đồng

Hỏi: Trích trước tiền lương nghỉ phép theo tỷ lệ bằng 1 ngày lương thực tế của công nhân trực tiếp sản xuất.
Em định khoản được Nợ TK 622: 47.000.000 nhưng em không biết cách tính tỷ lệ bằng 1 ngày lương thực tế của công nhân trực tiếp sản xuất.
Mong mọi người giúp đỡ em câu này. Em cám ơn nhiều ạ!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top