Thuế GTGT cho chi nhánh công ty ngoài tỉnh

baotrang1301

New Member
Hội viên mới
Xin chào mọi người, công ty em đang gặp vấn đề về thuế GTGT cho chi nhánh mong anh/chị giải đáp giúp em với
Công ty em hiện tại mới mở thêm chi nhánh (CN) ngoài tỉnh hạch toán phụ thuộc, hàng hoá mua vào bằng giá vốn của công ty mẹ (Công ty mẹ ký hợp đồng mua và xuất lại hoá đơn cho các chi nhánh phụ thuộc), giá bán ra của CN cũng bằng giá thông báo chung của toàn công ty. Hàng tháng, CN lập tờ khai thuế GTGT tại địa bàn đăng ký kinh doanh có phát sinh thuế GTGT phải nộp. Tuy nhiên, hiện nay công ty em đang vướng quy định về không phân bổ thuế GTGT cho chi nhánh theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021. Trong trường hợp này công ty em phải thực hiện như thế nào mới đúng quy định pháp luật cụ thể là theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mong nhận được sự giúp đỡ từ các anh/chị, trân trọng.
 
Sau khi đọc xong câu hỏi của bạn, tôi có kiến nghị như sau:
Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý thuế;
- Căn cứ Điều 12, Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật Quản lý thuế;

Căn cứ các quy đinh nêu trên, trường hợp chi nhánh ngoài tỉnh của công ty bạn trực tiếp bán hàng, sử dụng hóa đơn do chi nhánh đăng ký với cơ quan thuế quản lý chi nhánh, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào và chi nhánh đã thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh thì trụ sở chính của công ty không phải thực hiện phân bổ thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý chi nhánh theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top