Thuế GTGT 8% và 10% thì nên suất hóa đơn như thế nào?

Hockt123456

New Member
Hội viên mới
Xin chào các anh/chị, doanh nghiệp em có một số thắc mắc mong được mọi người giúp đỡ giải đáp.
Doanh nghiệp em chuyên về lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp cho các tòa nhà, khách sạn, khu đô thị,... thi công trọn gói bao gồm vật tư, thiết bị, nhân công trong phụ lục hợp đồng có chi tiết loại hàng hóa, vật tư có loại thì thuế suất 8% và có loại thuế suất 10%. Theo hướng dẫn tại công văn 7460/BTC-TCT ngày 29/07/2022, thì dịch vụ xây dựng lắp đặt được giảm thuế suất còn 8%. Hỏi khi xuất hóa đơn thì công ty em xuất với nội dung “Giá trị hợp đồng ….” với thuế suất GTGT được giảm là 8% hay phải tách riêng hạng mục nào được giảm thì xuất 8%, hạng mục nào không được giảm thì xuất 10%?. Cảm ơn mọi người, em xin nhận được câu trả lời từ mọi người, trân trọng!
 
Về trường hợp công ty bạn, tôi có một số kiến nghị sau:
- Căn cứ Nghị định số 44/2023/NÐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghi quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội;
- Căn cứ Phụ lục I, II, III danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá tri gia tăng ban hành kèm theo Nghị đinh số 44/2023/ND-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ.
- Căn cứ Quyết định số 43/2018/QD-TTg ngày 01/11/2018 của Chính phú ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
- Căn cứ Nghị đinh số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá tri gia tăng;

Trường hợp công ty bạn cung cấp hoạt động lắp đặt hệ thống xử lý nước có bao thầu nguyên vật liệu thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá xây dựng, lắp dặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT theo quy đinh tại điếm a khoản 9 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
Trường hợp công ty bạn tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khẩu trừ, cung cấp hoạt động xây dựng, lắp đặt đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phu lục I, II, III ban bành theo Nghi định số 44/2023/NÐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NÐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ kể từ ngày 01/7/2023 đến hét ngày 31/12/2023.
Ngoài ra tôi cũng khuyên bạn nên căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu hàng hóa, dịch vụ do công ty bạn cung cấp và các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên để thưc hiện đúng theo quy định. Trong quá trinh thực hiện nếu còn vướng mắc, công ty bạn nên liên hệ với cơ quan thuế quan lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top