Thông báo về sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục thuế

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Tổng cục thuế vừa phát đi Thông báo số 116/TB-TCT về việc sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục thuế.

Nội dung chi tiết Thông báo số 116/TB-TCT như sau:

THÔNG BÁO

Về việc sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

Do sự cố kỹ thuật, từ ngày 30/01/2024, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế có hiện tượng quá tải dẫn đến tình trạng người nộp thuế khó truy cập vào hệ thống để nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế điện tử. Cơ quan thuế đang xử lý và sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất. Sau khi sự cố được khắc phục, Tổng сис Thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế biết tại trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Người nộp thuế cần thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Thuế điện tử của Tổng cục Thuế theo số điện thoại 02437689679 số máy lẻ 2180, địa chỉ thư điện tử: nhomhttdt@gdt.gov.vn để được hỗ trợ trực tiếp. Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế và cơ quan thuế được biết và thực hiện./.


Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

"Điều 9. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

1. Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Người nộp thuế chậm thực hiện thủ tục thuế, hóa đơn bằng phương thức điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính
...
"

Do đó, tất cả các tờ khai chưa được nộp kể từ ngày 30/01/2024 cho tới khi CQT có thông báo mới nhất ít có rủi ro bị phạt theo quy định nêu trên.

1706701148823.png
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top