Thắc mắc về thuế suất 8% và 10%

Trực Tuấn

New Member
Hội viên mới
Doanh nghiệp tôi cung cấp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Tôi đang có hợp đồng thi công trọn gói bao gồm thiết kế, cung cấp, lắp đặt, kiểm tra, đào tạo và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm không phân tách giá trị của từng hạng mục công việc và xuất hóa đơn theo tiến độ thi công (phân tách theo % giá trị hợp đồng). Nguyên vật liệu đầu vào và các dịch vụ đầu vào liên quan thì có có loại thì thuế suất 8% và có loại thuế suất 10%.
Theo hướng dẫn tại Công văn số 7460/BTC-TCT ngày 29/7/2022, thì dịch vụ xây dựng lắp đặt được giảm thuế suất còn 8%.
Tôi xin hỏi, khi xuất hóa đơn thì công ty tôi với thuế suất giá trị gia tăng (GTGT) được giảm là 8% hay xuất 10%?
 
Căn cứ Điều 1 Nghị định số 44/2023/ND-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá tri gia tăng theo Nghi quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc hội;
Căn cứ Phụ lục 1, II, III Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng ban bành kèm theo Nghị định số 44/2023/NÐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ;
Căn cứ Điều 11 Thông tu 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất 10%;
Căn cứ các quy định nêu trên, Doanh nghiệp của Độc giả khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá tri giá tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định. Nếu Doanh nghiệp của Độc giả không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà Doanh nghiệp của Độc giả sán xuất, kinh doanh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top