Thắc mắc về thuế GTGT

Hockt123456

New Member
Hội viên mới
Xin chào mọi người, em có một số thắc mắc về thuế GTGT, mong được mọi người giải đáp.
- Theo điểm d Khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP như sau: "Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng."
- Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, tôi kiểm tra mã HS của Đèn đi ốt điện tử (LED) là 94.05 thuộc phụ lục III, B. Hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin – không được giảm thuế.
Vì vậy em có thắc mắc rằng liệu các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, dịch vụ trong nước cung cấp bóng đèn led như Rạng Đông, Paragon… được xuất hóa đơn với thuế suất 8% hay không? và các hãng nhập khẩu như Philips… sẽ áp dụng thuế 10%. Rất mong sẽ nhận được sự trợ giúp từ mọi người ạ, trân trọng.
 
Về thắc mắc của bạn, tôi có nhận định sau:
- Căn cứ Nghị quyết số Nghi quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
- Căn cứ Nghị định số 44/2023/NÐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghi quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội.
- Căn cứ Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thu tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.
- Căn cứ Phụ lục I, II, III danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Nghị định sổ 44/2023/ND-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.

Căn cư các quy định trên:
Trường hợp công ty bạn sản xuất kinh doanh sản phẩm đèn đi ốt điện tử(LED) thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại II ban hành kèm theo Nghi định số 44/2023/NÐ-CP thì không được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 44/2023/ND-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top