Tầm quan trọng của quản lý vốn lưu động

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Vốn lưu động là một bộ phận của tổng tài sản của công ty. Nói chung, nó là sự chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn. Thực tế mà nói, nó là nhu cầu tiền mặt hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cho hoạt động của một doanh nghiệp. Vì vậy, quản lý vốn lưu động là một quá trình quản lý tài sản ngắn hạn và nợ phải trả. Nó đảm bảo rằng một công ty có đủ thanh khoản để hoạt động trơn tru.
Hiệu quả quản lý vốn lưu động có thể được đo lường thông qua nhiều phương pháp và tỷ lệ khác nhau. Các nhà phân tích tài chính thường so sánh chu kỳ vốn lưu động và các tỷ lệ vốn lưu động khác so với các điểm chuẩn của ngành hoặc các công ty cùng ngành. Các tỷ số và thước đo thường được sử dụng nhất là tỷ số hiện tại, số ngày bán hàng, số ngày tồn kho và số ngày phải trả.
Tính thanh khoản thường eo hẹp ở các doanh nghiệp nhỏ. Đó là vì lý do quy mô hoạt động và đầu tư của họ vào vốn lưu động là một lực cản cho tính thanh khoản. Phần lớn các doanh nghiệp nhỏ không có khả năng tài trợ cho chu kỳ hoạt động bằng các khoản phải trả. Và do đó họ phải dựa vào nguồn tiền được tạo ra trong nội bộ. Hoặc, trong một số trường hợp, việc bơm tiền là từ chủ sở hữu của chúng. Do đó, quản lý vốn lưu động hiệu quả sẽ cho phép một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có khả năng giải phóng một số tiền mặt. Khoản tiền này có thể được sử dụng để trả nợ hoặc đầu tư vào một dự án sinh lời.
Như nêu trên Vốn lưu động là một phần quan trọng của doanh nghiệp và quản lý tốt có thể mang lại những lợi thế sau cho doanh nghiệp:
1. Lợi nhuận/ vốn cao hơn
Doanh nghiệp có vốn lưu động thấp hơn sẽ có tỷ suất sinh lợi trên vốn cao hơn. Do đó, các cổ đông sẽ được hưởng lợi nhuận cao hơn cho mỗi đồng đầu tư vào doanh nghiệp.
2. Hồ sơ tín dụng và khả năng thanh toán được cải thiện
Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn là điều kiện tiên quyết đối với khả năng thanh toán dài hạn. Và nó thường là một dấu hiệu tốt về rủi ro tín dụng của đối tác. Quản lý vốn lưu động đầy đủ sẽ cho phép một doanh nghiệp thanh toán đúng hạn các nghĩa vụ ngắn hạn của mình. Điều này có thể bao gồm thanh toán cho việc mua nguyên vật liệu, trả lương và các chi phí hoạt động khác.
3. Khả năng sinh lời cao hơn
Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Tauringana và Adjapong Afrifa, việc quản lý các khoản phải trả và phải thu là một động lực quan trọng đối với lợi nhuận của các doanh nghiệp nhỏ.
4. Thanh khoản cao hơn
Một lượng lớn tiền mặt có thể được ràng buộc trong vốn lưu động, do đó, một công ty quản lý nó một cách hiệu quả có thể được hưởng lợi từ tính thanh khoản bổ sung và ít phụ thuộc hơn vào nguồn tài chính bên ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn vì họ thường hạn chế tiếp cận với các nguồn tài trợ bên ngoài. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ thường thanh toán hóa đơn của họ bằng tiền mặt từ thu nhập, vì vậy việc quản lý vốn lưu động hiệu quả sẽ cho phép doanh nghiệp phân bổ nguồn lực tốt hơn và cải thiện việc quản lý tiền mặt của họ.
5. Gia tăng giá trị kinh doanh
Các doanh nghiệp có quản lý vốn lưu động hiệu quả hơn sẽ tạo ra nhiều dòng tiền tự do hơn, dẫn đến việc định giá doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp cao hơn .
6. Các điều kiện nhận tài trợ thuận lợi
Một công ty có mối quan hệ tốt với các đối tác thương mại của mình và thanh toán đúng hạn cho các nhà cung cấp của mình sẽ được hưởng lợi từ các điều khoản tài chính thuận lợi như thanh toán chiết khấu từ các nhà cung cấp và đối tác ngân hàng của mình.
7. Sản xuất không bị gián đoạn
Một công ty thanh toán đúng hạn cho các nhà cung cấp của mình cũng sẽ được hưởng lợi từ dòng nguyên liệu thô thường xuyên, đảm bảo rằng việc sản xuất không bị gián đoạn và khách hàng nhận được hàng hóa của họ đúng hạn.
8. Khả năng đối mặt tốt với những cú sốc trong kinh doanh và nhu cầu kinh doanh cao điểm
Quản lý vốn lưu động hiệu quả sẽ giúp một công ty tồn tại qua thời kỳ khủng hoảng hoặc tăng cường sản xuất trong trường hợp có đơn đặt hàng lớn đột xuất.
9. Lợi thế cạnh tranh
Các công ty có chuỗi cung ứng hiệu quả thường có thể bán sản phẩm của họ với giá chiết khấu so với các công ty tương tự có nguồn cung ứng kém hiệu quả.

Hiểu rõ bản chất sẽ giúp ta làm tốt và khác biệt với mọi người. Bạn hãy thử liệt kê các công việc cần thiết phải làm để quản trị tốt vốn lưu động của donh nghiệp mình nha.

Nguồn:
1.Working Capital Management. ManikaGarg, Educreation ; 2019.
2.Importance of Working Capital. papers.ssrn.com. August 2019
3.efinancemanagement
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top