Sai sót điều chỉnh tờ khai thuế GTGT

letich

New Member
Hội viên mới
1. Tờ khai điều chỉnh thuế gtgt đã làm thay đổi nhiều lần nhưng chưa nhập vào chỉ tiêu 37 38 của tờ khai các kỳ đó khi phát hiện điều chỉnh thì bây giờ làm sao a? ( Các kỳ trước đây đã điều chỉnh nhưng cũng ko nhập vào 37 38 của kỳ sai sót)
Ví dụ:
+ ngày 01/01/2019: điêù chỉnh tăng được khấu trừ tháng 3/2018 lần 1: 3.000.000
+ ngày 01/01/2019 điều chỉnh tăng được khầu trừ tháng 3/2018 lần 2: 5.000.000

Nhưng tới nay là tháng 01/05/2021 vẫn chưa nhập vào chỉ tiêu 37 38.
Vậy thì bây giờ mình nhập điều chỉnh này vào chỉ tiêu 37 38 của tờ khai tháng 12/2018 hay tháng 04/2021

2. Trong kỳ kế toán điều chỉnh 1 tờ khai qua nhiều lần nhưng chưa nhập chỉ tiêu 37 38 kỳ kê khai hiện tại thì bây giờ lấy số liệu chênh lệnh nào để nhập vào chỉ tiêu 37 38.
3. Vd: tháng 1/2020 điều chỉnh 3 lần tờ khai thuế gtgt:
L1: tăng được khấu trừ: 1000.000
L2: tăng được khấu trừ: 500.000
L3: tăng được khấu trừ: 200.000

Thì lấy tổng chênh lệch trên 3 tờ khai này vào chỉ tiêu 38 là 1.700.000 phải ko ạ? Sau mỗi lần điều chỉnh chưa lên chỉ tiêu 37 38 của kỳ hiện tại thì bây giờ mình tổng cộng các lần chênh này lại phải ko ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top