RANDOM SỐ TỰ NHIÊN

ithongkhanh

New Member
Hội viên mới

RANDOM SỐ TỰ NHIÊN

Đề bài 1 :
  1. Có 4 số ngẫu nhiên từ 00 -> 100 .
  2. Có dãy số 16 số từ 00 -> 100 .
Câu hỏi : Làm sao tạo 4 số trên không có trong số 16 số ở dưới . Đảm bảo rằng các số không lập lại trong 16 + 4 số .
Đề bài 2 :
  1. Có 4 số ngẫu nhiên từ 00 -> 100 .
  2. Có dãy số 16 số từ 00 -> 100 .
Câu hỏi : Làm sao tạo 4 số trên có 1 số trùng số trong 16 số ở dưới . Đảm bảo rằng các số không lập lại trong 16 + 4 số .
*Câu hỏi khó, các bạn giúp mình với nha !
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top