Quy trình luân chuyển chứng từ

QuỳnhMai.2610

New Member
Hội viên mới
+ Những ai tham gia vào việc lập, luân chuyển, kỳ duyệt chứng từ?
+ Có những chứng từ nào?
+ Mỗi chứng từ có mấy liên? Ai giữ liên nào?
Quy trình ghi sổ nghiệp vụ (vẽ sơ đồ và trả lời các câu hỏi sau)
+ Chứng từ nào là căn cứ nhập vào phần mềm?
+ Ai nhập thông tin chứng từ vào phần mềm?
+ Nhập vào module nào trên phần mềm?
+ Sau khi nhập, phần mềm xuất ra thông tin trên các sổ nào?
+ Số liệu của nghiệp vụ đó sẽ ảnh hưởng đến khoản mục nào trên Bảng cân đối kế toán? Báo cáo kết quả kinh doanh?
Minh họa các chứng từ và sổ sách liên quan đến nghiệp vụ (photo hoặc chụp ảnh màn hình đối với công ty sử dụng phần mềm)
Nhờ các cao nhân giúp đỡ với ạ. Cô em cho đề khó quá :-((
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top