Quy định về thanh toán chứng từ kế toán trong niên độ

Manhth

New Member
Hội viên mới
Mọi người cho e hỏi có văn bản nào quy định về chứng từ năm nào thì thanh toán trong niên độ kế toán năm đó ko? E tìm mà không có.
 
Mọi người cho e hỏi có văn bản nào quy định về chứng từ năm nào thì thanh toán trong niên độ kế toán năm đó ko? E tìm mà không có.
Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, tại điều 14, khoản 8 quyđịnh :

8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top