Quản trị dòng tiền ở doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Quản trị dòng tiền tại doanh nghiệp vừa và nhỏ là một quá trình quản lý tài chính cẩn thận và tổ chức để đảm bảo rằng công ty có đủ tiền để hoạt động và phát triển một cách tổng quát. Điều này bao gồm việc theo dõi dòng tiền có và dòng tiền chi, và quản lý nợ và tài sản của công ty. Nó còn bao gồm việc xác định nhu cầu vốn và quản lý nguồn vốn, việc quản lý chi phí và việc tìm kiếm các cơ hội để tăng dòng tiền. Tất cả các hoạt động này cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng và cẩn thận để đảm bảo sức mạnh tài chính của công ty trong tương lai.

CHAYMAUTIENMAT.jpg


1. Chày máu dòng tiền


Chảy máu dòng tiền là tình trạng doanh nghiệp tiêu thụ dòng tiền nhanh hơn mức nó đang kiếm được. Đây là một vấn đề thường gặp ở doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các nguyên nhân gây ra chày máu dòng tiền bao gồm:
 • Chi phí cao và quá mức so với doanh thu.
 • Lãi suất vay cao và quá tải.
 • Thời gian thanh toán chậm của khách hàng.
 • Lỗ hổng trong quản lý tài chính và chi phí.
 • Thị trường khả dụng yếu và khó khăn kinh doanh.
Để giải quyết chày máu dòng tiền, doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp như:
 • Xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý.
 • Giảm chi phí không cần thiết.
 • Tìm các nguồn tài trợ và vay tiền với lãi suất thấp.
 • Tăng doanh thu và mở rộng thị trường.
 • Quản lý tốt hơn nguồn nhân lực và tăng năng suất làm việc.
 • Tối ưu hóa quản lý tài chính và chi phí.
2. Dòng tiền nợ và dòng tiền có mà doanh nghiệp vừa và nhỏ cần quan tâm
 • Debt cash flow (dòng tiền nợ) là dòng tiền đầu vào hoặc đầu ra của một tổ chức hoặc cá nhân dựa trên việc trả nợ hoặc nhận lãi suất từ việc vay tiền. Nó bao gồm cả việc trả nợ gốc và lãi suất, và thể hiện sức mạnh tài chính của một tổ chức hoặc cá nhân trong việc thanh toán nợ và tạo dòng tiền để giải quyết những khoản nợ mới.
 • Operating cash flow (dòng tiền có hoạt động) là dòng tiền đầu vào hoặc đầu ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của một công ty. Nó bao gồm tiền bán hàng, chi phí hoạt động và các khoản chi phí khác như lương và phí dịch vụ. Operating cash flow là một chỉ số quan trọng của sức mạnh tài chính của một công ty và cho thấy khả năng của công ty để tạo ra tiền từ hoạt động kinh doanh hàng ngày.
3. Lợi nhuận hay dòng tiền quan trọng hơn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cả lợi nhuận và dòng tiền đều rất quan trọng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lợi nhuận cho thấy mức độ thành công của công ty trong việc kinh doanh và tài chính, và cung cấp nguồn vốn cho phát triển và mở rộng hoạt động của công ty. Trong khi đó, dòng tiền cung cấp thông tin về khả năng của công ty trong việc quản lý vốn và hoạt động kinh doanh hàng ngày, và cho thấy khả năng của công ty để trả nợ và thanh toán chi phí. Do đó, cả hai lợi nhuận và dòng tiền đều rất quan trọng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, và cần được theo dõi và quản lý một cách kỹ lưỡng để đảm bảo sức mạnh tài chính và phát triển tốt nhất của công ty.

4. Dòng tiền và rủi ro phá sản của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Dòng tiền và rủi ro phá sản là hai yếu tố quan trọng cần được quản trị một cách hiệu quả trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dòng tiền quan trọng vì nó cung cấp tài nguyên để hoạt động và phát triển doanh nghiệp, còn rủi ro phá sản nguy cấp để giảm bớt sự chậm trễ và giảm rủi ro cho doanh nghiệp. Nên quản trị dòng tiền một cách hiệu quả và cân bằng rủi ro và lợi nhuận để giúp doanh nghiệp phát triển và tăng trưởng một cách bền vững.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ rất cần thiết chú ý đến công tác quản trị dòng tiền (cash flow) vì dòng tiền là một yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường và phát triển tổng thể của doanh nghiệp. Dòng tiền tốt có thể giúp doanh nghiệp mua đầu vào, trả nợ và chi tiêu mà không cần phải vay tiền. Trái lại, dòng tiền kém có thể gây rối loạn hoạt động kinh doanh và giới hạn khả năng phát triển của doanh nghiệp.

Vì vậy, quản trị dòng tiền là một phần quan trọng của quản lý tài chính tại doanh nghiệp vừa và nhỏ và cần được quan tâm đến một cách thực tế và kỹ lưỡng.

Nguồn: Dân Kế Toán
 
Mối liên hệ giữa quản trị dòng tiền và lập kế hoạch dòng tiền
 • Quản trị dòng tiền và lập kế hoạch dòng tiền là hai hoạt động tài chính quan trọng và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Quản trị dòng tiền là việc quản lý và theo dõi các nguồn vốn và chi tiêu của doanh nghiệp, trong khi lập kế hoạch dòng tiền là việc dự đoán và định hướng sử dụng nguồn vốn và chi tiêu trong tương lai.
 • Lập kế hoạch dòng tiền cần phải dựa trên thông tin quản trị dòng tiền hiện tại và dự báo tương lai để xác định nhu cầu vốn và chi tiêu của doanh nghiệp. Vì vậy, quản trị dòng tiền và lập kế hoạch dòng tiền phải được thực hiện một cách liên tục và tương tác với nhau để đảm bảo sự chính xác và hiệu quả của kế hoạch dòng tiền.
Kế toán trưởng là một trong những nhân viên quan trọng trong một doanh nghiệp, và họ có một vai trò chính trong việc lập kế hoạch dòng tiền. Kế toán trưởng phải có kiến thức về tài chính và kinh doanh để đảm bảo rằng doanh nghiệp có một kế hoạch dòng tiền hợp lý và tổng thể. Họ cần phải theo dõi các chi phí và tài nguyên của doanh nghiệp, và đảm bảo rằng các kế hoạch được thực hiện đúng theo kế hoạch. Kế toán trưởng cũng phải có khả năng tư vấn và hỗ trợ cho các bộ phận khác trong việc quản lý chi phí và dòng tiền.

Để lập kế hoạch dòng tiền hiệu quả, kế toán trưởng cần:
 1. Xác định nhu cầu tài chính và dòng tiền cần thiết cho hoạt động kinh doanh.
 2. Phân tích các nguồn thu và chi tiêu để đảm bảo tính bền vững và tương lai của dòng tiền.
 3. Đánh giá rủi ro tài chính và xác định biện pháp phòng ngừa.
 4. Sử dụng các kỹ thuật tài chính như tính toán giá trị dòng tiền, tính toán tỷ lệ dòng tiền, v.v. để đảm bảo kế hoạch dòng tiền đạt hiệu quả.
 5. Tuân thủ các chính sách và quy định của công ty về quản lý tài chính và dòng tiền.
 
Có một số dấu hiệu chính mà kế toán trưởng có thể nhận biết để xác định doanh nghiệp gặp khủng hoảng dòng tiền:
 1. Thời gian chậm trả nợ: Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc trả nợ đều thời, điều này có thể là dấu hiệu của sự khủng hoảng dòng tiền.
 2. Tăng chi phí và giảm lợi nhuận: Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc giảm chi phí và tăng lợi nhuận, điều này có thể là dấu hiệu của sự khủng hoảng dòng tiền.
 3. Giảm mức độ tài trợ: Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tài trợ tài chính, điều này có thể là dấu hiệu của sự khủng hoảng dòng tiền.
 4. Tỷ lệ vay vốn cao: Nếu tỷ lệ vay vốn của doanh nghiệp cao, điều này có thể là dấu hiệu của sự khủng hoảng dòng tiền.
 5. Tồn kho cao: Nếu doanh nghiệp có mức tồn kho cao, điều này có thể là dấu hiệu của sự khủng hoảng dòng tiền vì việc bỏ lỡ cơ hội kinh doanh.
Sau đây là một số biện pháp khắc phục
Kế toán trưởng có thể thực hiện các bước sau để vượt qua khủng hoảng dòng tiền:
 1. Tối ưu hóa quản lý chi phí: Giảm chi phí cho mỗi hoạt động của công ty bằng cách tìm kiếm các cách tiết kiệm chi phí hiệu quả.
 2. Tăng tốc độ thu tiền: Hỗ trợ việc thu tiền nhanh chóng từ khách hàng bằng cách tối ưu hóa quy trình thu tiền và nâng cao độ chính xác của hồ sơ.
 3. Giữ sức mạnh tài chính: Giữ mức độ tài chính tốt bằng cách tối ưu hóa các tài sản của công ty và giữ mức độ dùng tiền hợp lý.
 4. Tạo nguồn thu nhập mới: Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới để tạo nguồn thu nhập cho công ty.
 5. Quản lý rủi ro tài chính: Để tránh các rủi ro tài chính, kế toán trưởng cần phải cập nhật liên tục về tình hình kinh tế và thực hiện các kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp
 
Kế toán trưởng có thể thực hiện những bước sau để tái cấu trúc nguồn vốn và vượt qua khủng hoảng dòng tiền:
 1. Xem xét lại mục tiêu tài chính: Kế toán trưởng cần xem xét lại mục tiêu tài chính của doanh nghiệp để tìm ra các cách tối ưu hóa nguồn vốn và giảm chi phí.
 2. Giảm nợ và tăng tài sản: Kế toán trưởng cần giảm nợ và tăng tài sản của doanh nghiệp để cải thiện sức khỏe tài chính.
 3. Tìm kiếm nguồn vốn mới: Kế toán trưởng cần tìm kiếm nguồn vốn mới để tăng nguồn vốn và giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn hiện tại.
 4. Tăng thu nhập và tối ưu hóa chi phí: Kế toán trưởng cần tăng thu nhập và tối ưu hóa chi phí của doanh nghiệp để giảm gánh nặng tài chính.
 5. Đồng hành với các đối tác tài chính: Kế toán trưởng cần đồng hành với các đối tác tài chính như ngân hàng, các nhà đầu tư và các nhà tài trợ để tìm kiếm các cơ hội về tài chính và đảm bảo rằng doanh nghiệp có nguồn vốn để hoạt động và phát triển. Họ cũng cần xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác tài chính để đảm bảo rằng doanh nghiệp sẽ có nguồn vốn cho tương lai.
 
Kế toán trưởng và kỹ năng kiểm soát dòng thu từ công nợ khách hàng

Kế toán trưởng là người quản lý các hoạt động kế toán của công ty và tổng hợp các thông tin tài chính. Họ cần có kỹ năng đòi nợ khách hàng để giữ cho công ty hoạt động trong tình trạng tài chính ổn định. Kỹ năng đòi nợ này có thể bao gồm:
 1. Hiểu rõ các điều khoản về thanh toán của hợp đồng
 2. Cập nhật thông tin về tình hình tài chính của khách hàng
 3. Thực hiện các cuộc gọi đòi nợ và hẹn gặp mặt với khách hàng
 4. Ghi nhận các ghi chú về cuộc gọi đòi nợ và hợp đồng
 5. Tìm ra các giải pháp hợp lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán
Kế toán trưởng cần có sự trò chuyện tốt và kỹ năng giải quyết tranh chấp để giải quyết các vấn đề với khách hàng và giữ cho quan hệ với họ trong tình trạng tốt đẹp.

Kế toán trưởng và kỹ năng quản trị hàng tồn kho

Kế toán trưởng là một trong những nhân viên chịu trách nhiệm quản trị hàng tồn kho của một công ty. Họ cần có kỹ năng quản trị hàng tồn kho tốt, bao gồm:
 1. Hiểu rõ các yêu cầu về hàng tồn kho của công ty.
 2. Sử dụng các phương pháp và công cụ để quản lý hàng tồn kho, bao gồm sử dụng phần mềm quản lý hàng tồn kho.
 3. Xác định mức hàng tồn kho tối ưu và đảm bảo rằng các mặt hàng được lưu trữ và quản lý một cách hiệu quả.
 4. Phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho, bao gồm việc quản lý hết hạn sử dụng và tránh tình trạng hàng tồn quá lâu.
 5. Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động để cập nhật và quản lý hàng tồn kho hiệu quả.
Kế toán trưởng cần có những kỹ năng quản trị hàng tồn kho tốt để đảm bảo rằng hàng tồn kho của công ty được quản lý hiệu quả và giảm chi phí.
 
Thực trạng quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp vừa và nhỏ là một vấn đề quan trọng đối với sự phát triển và tăng trưởng của các doanh nghiệp này. Để giảm rủi ro và đảm bảo sự ổn định về tài chính, việc quản trị dòng tiền đòi hỏi sự chắc chắn và kỹ năng mạnh mẽ từ kế toán trưởng. Tuy nhiên, trong thực tế, việc quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp vừa và nhỏ thường gặp nhiều khó khăn và thử thách, bao gồm việc cấp tài trợ, giữ số dư tài khoản, quản lý chi phí và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính. Vì vậy, kế toán trưởng cần phải có sự tổng quan và kiểm soát tốt về tài chính của doanh nghiệp, để đảm bảo tài trợ và dòng tiền đầy đủ cho hoạt động kinh doanh và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ đều gặp nhiều khó khăn và thử thách trong việc quản trị dòng tiền. Đầu tiên, họ có nguồn vốn hạn chế và chi phí tài chính cao, gây khó khăn cho việc tạo ra một luồng tiền tốt và khả năng tạo dòng tiền mạnh. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với những rủi ro tài chính như lãi suất vay cao, phải trả nợ trước hạn và chi phí quản lý tài chính tăng cao.

Thêm vào đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ còn phải đối mặt với những thách thức kinh doanh như giảm doanh số, sức ép cạnh tranh, và chi phí marketing tăng cao. Họ cũng cần phải tìm các cách để giảm chi phí và tăng lợi nhuận, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng dịch vụ hoặc sản phẩm của họ.

Trong tất cả các khó khăn và thử thách, quản trị dòng tiền tốt là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà doanh nghiệp vừa và nhỏ phải giải quyết để đảm bảo sự phát triển bền vững của họ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top