Ngành Thuế Năm 2024: Tăng Cường Kiểm Tra Giao Dịch Liên Kết và Chuyển Giá

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Trong hai tháng đầu năm 2024, Ngành Thuế đã tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách. Tổng cộng có 3.830 cuộc thanh tra và kiểm tra được thực hiện trong thời gian này. Số cuộc thanh tra và kiểm tra này đạt 5,8% so với kế hoạch năm 2024. Trong quá trình này, đã kiểm tra được 8.593 hồ sơ khai thuế tại các cơ quan thuế, với tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra và kiểm tra là 3.746 tỷ đồng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, toàn bộ ngành Thuế đã kêu gọi phong trào thi đua nhằm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024. Cùng với đó là việc triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu và chống thất thu, kèm theo việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Đồng thời, ngành cũng tập trung mạnh mẽ vào việc ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, cũng như công tác tuyên truyền và đối thoại để giải đáp mọi vướng mắc cho người nộp thuế.

Năm 2023, Tổng cục đã chỉ đạo hệ thống tập trung vào việc kiểm tra một số nội dung trọng tâm như sử dụng hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực bất động sản, hoạt động thương mại điện tử, hoạt động mua bán online trên các mạng xã hội. Năm 2024 việc thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng sẽ được tăng cường. Công tác này sẽ tập trung vào các ngành nghề có dư địa thu lớn hoặc có rủi ro, đồng thời, đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá, và kết quả kinh doanh thua lỗ.

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết là một trong những ưu tiên hàng đầu của công tác quản lý thuế, và được Chính phủ và Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm. Để ngăn chặn việc lợi dụng hành vi chuyển giá tránh thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 5654/TCT-TTKT vào ngày 13/12/2023 về việc tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề xuất các Cục Thuế thực hiện một số nội dung như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng:

Đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế, phân tích hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết trên địa bàn; rà soát, tổng hợp thông tin từ các nguồn về ngành nghề hoạt động, loại hình doanh nghiệp, tình trạng đầu tư, tình hình kê khai, điều chỉnh giá giao dịch liên kết… để nhận diện các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về giá chuyển nhượng (như doanh nghiệp phát sinh doanh thu, chi phí với các bên liên kết có giá trị lớn hoặc chiếm tỷ trọng cao; doanh nghiệp kê khai lỗ lớn và liên tục nhiều năm nhưng vẫn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; có doanh thu tăng trưởng nhưng số thuế phải nộp ngân sách nhà nước thấp;…).

Qua đó, tiến hành thu thập thông tin, tài liệu để phân tích chuyên sâu và xác định các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về giá chuyển nhượng.

Đưa các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về giá chuyển nhượng vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2024 theo quy định; trong đó xác định cụ thể là thanh tra, kiểm tra giá chuyển nhượng.

Thứ hai, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn để đẩy mạnh công tác chống chuyển giá:

(1) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan báo chí địa phương tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp trên địa bàn về pháp luật thuế trong đó có pháp luật về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đồng thời cung cấp các thông tin về chính sách quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đồng thời.

(2) Tăng cường trao đổi, thu thập thông tin, dữ liệu của các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, đặc biệt là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn phục vụ công tác quản lý thuế.

(3) Nắm bắt thông tin thường xuyên, liên tục để phát hiện dấu hiệu vi phạm, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận có quy mô lớn, có tính chất phức tạp, các hình thức chuyển giá, tránh thuế mới. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, kịp thời chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, tăng cường công tác đào tạo, học tập và chia sẻ kinh nghiệm: Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ thuế về ngoại ngữ và chuyên môn, tổ chức hội nghị tập huấn chia sẻ kinh nghiệm và vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết tại cơ quan thuế địa phương. Tích cực trao đổi, thảo luận tại các hội nghị, hội thảo về giá chuyển nhượng do Tổng cục Thuế phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện. Tham dự đầy đủ các khóa đào tạo về thanh tra, kiểm tra giá chuyển nhượng do Tổng cục Thuế tổ chức.

Thứ tư, tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp: Tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp với cơ quan thuế; phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, các Ban ngành liên quan tại địa phương, tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho các doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức: văn bản, điện tử, website… để tuyên truyền về pháp luật thuế, chuyển giá, nâng cao nhận thức trong doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo đài tại địa phương để xây dựng các chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật thuế nói chung và pháp luật thuế về giao dịch liên kết nói riêng.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top