Mua hàng phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá

Đan Thy

Member
Hội viên mới
Mua hàng phát sinh chiết khấu thương mại
Ví dụ: Mua chịu nguyên vật liệu x giá chưa thuế 200tr thuế gtgt 10% theo pp khấu trừ. Doanh nghiệp được hưởng mức chiết khấu thương mại là 2% trên tổng giá trị hàng mua.
Mức chiết khấu:
2% * 200tr = 4tr
Kế toán ghi nhận:
Nợ tk 152: 196tr
Nợ tk 133 (1331): 19,6tr
Có tk 331: 215,6tr​
Mua hàng phát sinh giảm giá
Ví dụ: Mua chịu nguyên vật liệu x giá chưa thuế 200tr thuế gtgt 10% theo pp khấu trừ. Do chất lượng hàng không đạt tiêu chuẩn đã ghi trong hợp đồng, doanh nghiệp yêu cầu công ty bán giảm giá và được chấp nhận với mức giảm 5% giá trị lô hàng
==> giảm giá này trừ vào nợ phải trả người bán
Kế toán ghi nhận:
Nợ tk 331: 11tr
Có tk 152: 10tr
Có tk 133 (1331): 1tr
Mua hàng phát sinh dẫn tới trả hàng
Ví dụ: Mua chịu nguyên vật liệu x giá chưa thuế 200tr thuế gtgt 10% theo pp khấu trừ. Do chất lượng 1/4 hàng không đạt tiêu chuẩn đã ghi trong hợp đồng, doanh nghiệp yêu cầu trả hàng và được chấp nhận
Kế toán ghi nhận:
Nợ tk 331: 55tr
Có tk 152: 50tr
Có tk 133 (1331): 5tr
Trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp không phải trình bày và công bố những vấn đề nào sau đây về hàng tồn kho:
Giá gốc của tổng số hàng tồn kho
Giá gốc của từng loại hàng tồn kho được phân loại phù hợp với doanh nghiệp

Hàng mua bán theo phương thức giao hàng tại kho người bán nhưng đang trên đường vận chuyển được trình bày ở mục:
Hàng tồn kho của cty mua (cụ thể là hàng đang đi đường)
Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho được vận dụng chủ yếu từ nguyên tắc kế toán:
Thận trọng và phù hợp.
Doanh nghiệp mua hàng theo phương thức nhận hàng trực tiếp, số hàng đang vận chuyển trên đường là tài sản của doanh nghiệp
Doanh nghiệp A thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Trong kỳ, doanh nghiệp mua chịu vật liệu với giá mua chưa thuế GTGT là
triệu, thuế GTGT 10%, nhập kho đủ. Chi phí vận chuyển 3 triệu thanh toán bằng tiền tạm ứng. Giá gốc của lô vật liệu là:
Giá gốc = giá mua + chi phí - giảm giá do khấu hao...
500tr + 3tr = 503tr
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top