Mọi người ơi, giúp mình bài này nha

Hongtho1422

New Member
Hội viên mới
Tại một đơn vị HCSN tự bảo đảm nguồn thu cho hoạt động, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính như sau:
(1)Góp vốn liên doanh bằng tiền gửi ngân hàng 50.000.000đ và một số vật liệu có giá xuất kho 20.000.000đ, được định giá vốn góp là 24.000.000đ
(2)Mua trái phiếu kho bạc có mệnh giá 50.000.000đ, kỳ hạn 05 năm lãi suất 7,5% năm, nhận lãi định kỳ vào cuối năm. Đã trả bằng tiền gửi ngân hàng
(3)Mua 1.000 cổ phiếu của công ty A, mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu, giá mua 18.000đ/cp, đã trả bằng tiền gửi ngân hàng.
(4)Bán ra 500 cổ phiếu của công ty A thu bằng tiền gửi ngân hàng, giá bán 25.000đ/cp
(5)Chi tiền mặt gửi vào ngân hàng “ABC” kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 0,85%/tháng. Nhận lãi trước ngay lúc gửi, giá trị ghi sổ tiền gửi là 100.000.000đ. Lãi tiền gửi được xác định và ghi nhận hàng tháng.
(6)Chi tiền mặt 80.000.000đ gửi vào ngân hàng “XYZ”, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 0,9%/tháng, lãi nhận khi đáo hạn, lãi tiền gửi được xác định và ghi nhận hàng tháng.
(7)Thu bằng tiền mặt 1.000.000đ về khỏan lãi chia từ hoạt động liên doanh.
(8)Mua trái phiếu của công ty R, mệnh giá trái phiếu 50.000.000đ, kỳ hạn 02 năm, lãi suất 1%/tháng, lãi nhận định kỳ hàng tháng. Giá mua trái phiếu là 52.000.000đ đã trả bằng tiền mặt.
Yêu cầu: Định khỏan và ghi vào tài khỏan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top