Mọi người ơi cho em hỏi nhờ một chút về công thức trên excell với ạ

BON2017

New Member
Hội viên mới
em có một bảng tính
Tên 01/0802/0803/08
Sản phẩm A50.00060.000
Sản phẩm B 30.00020.000
em muốn lọc dữ liệu doanh thu bán đầu tiên và doanh thu bán thứ 2 của các sản phẩm
VD: sản phẩm A doanh thu bán đầu tiên là 50.000; doanh thu bán thứ 2 là 60.000
sản phẩm B doanh thu bán đầu tiên là 30.000, doanh thu bán thứ 2 là 20.000
Để tìm ra số liệu trên thì mình dùng công thức excell như thế nào ạ e xin mọi người trợ giúp với ạ em cảm ơn.
 
em có một bảng tính
Tên01/0802/0803/08
Sản phẩm A50.00060.000
Sản phẩm B30.00020.000
em muốn lọc dữ liệu doanh thu bán đầu tiên và doanh thu bán thứ 2 của các sản phẩm
VD: sản phẩm A doanh thu bán đầu tiên là 50.000; doanh thu bán thứ 2 là 60.000
sản phẩm B doanh thu bán đầu tiên là 30.000, doanh thu bán thứ 2 là 20.000
Để tìm ra số liệu trên thì mình dùng công thức excell như thế nào ạ e xin mọi người trợ giúp với ạ em cảm ơn.
Up file lên đi rồi mn xử lý cho bạn
 
Bạn kết cấu dữ liệu thế nà sợ lọc hơi khó.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top