mất sổ bảo hiểm

  • Thread starter Vũ Thị Vẻ
  • Ngày gửi
V

Vũ Thị Vẻ

Guest
mn ơi, em đang có vấn đề hết sức nguy hiểm là do cty em chuyển địa điểm, hồ sơ lộn tung hết cả lên, ko biết tập sổ bảo hiểm của nhân viên cty em để đâu mà mất, tìm mãi ko thấy, giờ muốn đi chốt sổ cho 1 nhân viên mới biết, tất cả là mất 5 sổ, mọi ng cứu em với
 
Ðề: mất sổ bảo hiểm

mn ơi, em đang có vấn đề hết sức nguy hiểm là do cty em chuyển địa điểm, hồ sơ lộn tung hết cả lên, ko biết tập sổ bảo hiểm của nhân viên cty em để đâu mà mất, tìm mãi ko thấy, giờ muốn đi chốt sổ cho 1 nhân viên mới biết, tất cả là mất 5 sổ, mọi ng cứu em với

Em lập bảng kê hồ sơ mẫu 305 về việc cấp lại sổ do mất, nếu đơn vị sử dụng lao động làm mất sẽ bị phạt. Tốt nhất nên để người lao động lập công văn xin cấp lại sổ do mất để khỏi phải bị phạt chỗ này.
 

Đính kèm

  • 30526-8.doc
    47.5 KB · Lượt xem: 311
Ðề: mất sổ bảo hiểm

chị ơi nhưng mà làm mất của 6 ng cơ, trong đó có 2 ng là sổ bảo hiểm cũ,có ng mở sổ ở các tỉnh khác,có 4 ng là sổ mới chỉ là 1 tờ bìa,2 ng kia có quá trình đóng rồi, giờ phải làm sao để lấy lại đc quá trình đóng của ng đó
 
Ðề: mất sổ bảo hiểm

chị ơi nhưng mà làm mất của 6 ng cơ, trong đó có 2 ng là sổ bảo hiểm cũ,có ng mở sổ ở các tỉnh khác,có 4 ng là sổ mới chỉ là 1 tờ bìa,2 ng kia có quá trình đóng rồi, giờ phải làm sao để lấy lại đc quá trình đóng của ng đó

Trên hệ thống bảo hiểm đã cập nhật quý trình đóng của người lao động, giờ chỉ việc cấp lại sổ thôi. Sau này chốt sổ thì họ sẽ cấp tờ rời liệt kê qua trình đóng BHXH và BHTN của người lao động.
 
Ðề: mất sổ bảo hiểm

mn ơi, em đang có vấn đề hết sức nguy hiểm là do cty em chuyển địa điểm, hồ sơ lộn tung hết cả lên, ko biết tập sổ bảo hiểm của nhân viên cty em để đâu mà mất, tìm mãi ko thấy, giờ muốn đi chốt sổ cho 1 nhân viên mới biết, tất cả là mất 5 sổ, mọi ng cứu em với

Quy trình cấp lại sổ, thẻ bảo hiểm theo QĐ 1111/QĐ - BHXH ngày 25/10/2011


MỤC 4. CẤP LẠI, ĐỔI SỔ BHXH, THẺ BHYT VÀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH
Điều 32. Cấp lại, đổi sổ BHXH
1. Do đơn vị làm mất hoặc hỏng.
1.1. Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách người lao động mất, hỏng sổ BHXH.
b) Biên bản xác định nguyên nhân mất hoặc hỏng sổ BHXH. c) Sổ BHXH (trường hợp hỏng).
1.2. Số lượng hồ sơ:
01 bộ. 2. Do người tham gia làm mất hoặc hỏng.
2.1. Thành phần hồ sơ:
2.1.1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH:
a) Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (mẫu D01-TS).
b) Sổ BHXH (trường hợp hỏng).
2.1.2. Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị: hồ sơ như quy định tại Tiết 2.1.1, Điểm 2.1, Khoản 2 Điều này và thêm văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS).
2.2. Số lượng hồ sơ:
01 bộ 3. Do thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh.
3.1. Thành phần hồ sơ:
3.1.1. Người tham gia BHXH tự nguyện:
a) Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).
b) Sổ BHXH.
c) Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…).
3.1.2. Người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN: hồ sơ như quy định tại Tiết 3.1.1, Điểm 3.1, Khoản 2 Điều này, kèm theo:
a) Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS) của đơn vị nơi đang làm việc hoặc đơn vị quản lý trước khi ngừng việc hoặc đơn vị quản lý cấp trên trong trường hợp đơn vị cũ đã phá sản, giải thể.
b) Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.
3.2. Số lượng hồ sơ:
01 bộ. Điều 33. Cấp lại, đổi thẻ BHYT Thẻ BHYT được cấp lại trong trường hợp bị mất; được đổi trong các trường hợp bị rách hoặc hỏng, thay đổi quyền lợi BHYT, thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thông tin ghi trên thẻ không đúng và điều chỉnh mức hưởng. Người được cấp lại hoặc được đổi thẻ do rách, hỏng phải nộp phí theo quy định.
1. Do đơn vị làm mất, hỏng hoặc kê khai không đúng.
1.1. Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách đối tượng mất, hỏng thẻ.
b) Thẻ BHYT (hỏng, sai thông tin).
1.2. Số lượng hồ sơ:
01 bộ.
2. Do người tham gia BHYT làm mất, hỏng hoặc thay đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc thông tin ghi trên thẻ không đúng, điều chỉnh mức hưởng.
2.1. Thành phần hồ sơ:
2.1.1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH:
a) Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ (mẫu D01-TS).
b) Thẻ BHYT (hỏng, sai thông tin).
c) Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.
2.1.2. Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị:
hồ sơ như quy định tại Tiết 2.1.1, Điểm 2.1, Khoản 2 Điều này và thêm văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS).
2.2. Số lượng hồ sơ:
01 bộ.

MỤC 4. CẤP LẠI, ĐỔI SỔ BHXH, THẺ BHYT VÀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH
Điều 32. Cấp lại, đổi sổ BHXH

1. Do đơn vị làm mất hoặc hỏng.
1.1. Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách người lao động mất, hỏng sổ BHXH.
b) Biên bản xác định nguyên nhân mất hoặc hỏng sổ BHXH.
c) Sổ BHXH (trường hợp hỏng).
1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2. Do người tham gia làm mất hoặc hỏng.
2.1. Thành phần hồ sơ:
2.1.1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH:
a) Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (mẫu D01-TS).
b) Sổ BHXH (trường hợp hỏng).
2.1.2. Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị: hồ sơ như quy định tại Tiết 2.1.1, Điểm 2.1, Khoản 2 Điều này và thêm văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS).
2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
3. Do thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh.
3.1. Thành phần hồ sơ:
3.1.1. Người tham gia BHXH tự nguyện:
a) Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).
b) Sổ BHXH.
c) Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…).
3.1.2. Người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN: hồ sơ như quy định tại Tiết 3.1.1, Điểm 3.1, Khoản 2 Điều này, kèm theo:
a) Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS) của đơn vị nơi đang làm việc hoặc đơn vị quản lý trước khi ngừng việc hoặc đơn vị quản lý cấp trên trong trường hợp đơn vị cũ đã phá sản, giải thể.
b) Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Điều 33. Cấp lại, đổi thẻ BHYT
Thẻ BHYT được cấp lại trong trường hợp bị mất; được đổi trong các trường hợp bị rách hoặc hỏng, thay đổi quyền lợi BHYT, thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thông tin ghi trên thẻ không đúng và điều chỉnh mức hưởng. Người được cấp lại hoặc được đổi thẻ do rách, hỏng phải nộp phí theo quy định.
1. Do đơn vị làm mất, hỏng hoặc kê khai không đúng.
1.1. Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách đối tượng mất, hỏng thẻ.
b) Thẻ BHYT (hỏng, sai thông tin).
1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2. Do người tham gia BHYT làm mất, hỏng hoặc thay đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc thông tin ghi trên thẻ không đúng, điều chỉnh mức hưởng.
2.1. Thành phần hồ sơ:
2.1.1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH:
a) Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ (mẫu D01-TS).
b) Thẻ BHYT (hỏng, sai thông tin).
c) Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.
2.1.2. Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị: hồ sơ như quy định tại Tiết 2.1.1, Điểm 2.1, Khoản 2 Điều này và thêm văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS).
2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
Ðề: mất sổ bảo hiểm

cho em hỏi chút vấn đề sổ bảo hiểm khi công nhân đóng thì cứ mỗi quý công ty sẽ phải đi chốt sổ cho công nhân à và đi chốt thì công ty bảo hiểm sẽ cấp cho tờ giấy chứng nhận công nhân đã đóng hay là lúc nào công nhân thôi việc thì công ty mới đi chốt ạ
 
Ðề: mất sổ bảo hiểm

cho em hỏi chút vấn đề sổ bảo hiểm khi công nhân đóng thì cứ mỗi quý công ty sẽ phải đi chốt sổ cho công nhân à và đi chốt thì công ty bảo hiểm sẽ cấp cho tờ giấy chứng nhận công nhân đã đóng hay là lúc nào công nhân thôi việc thì công ty mới đi chốt ạ

Khi nào công nhân nghỉ việc ở công ty thì mới chốt sổ cho công nhân em nhé.
 
Ðề: mất sổ bảo hiểm

khổ thân mình quá, tìm mãi ko thấy sổ bảo hiểm, giờ làm thế nào bây giờ, ko có sổ thì báo giảm 1 lao động làm sao đc
 
Ðề: mất sổ bảo hiểm

Em lập bảng kê hồ sơ mẫu 305 về việc cấp lại sổ do mất, nếu đơn vị sử dụng lao động làm mất sẽ bị phạt. Tốt nhất nên để người lao động lập công văn xin cấp lại sổ do mất để khỏi phải bị phạt chỗ này.
Không dễ vậy đâu chị ơi! Trường hợp NLĐ làm mất trước khi tham gia BHXH tại đơn vị kìa. Chứ đã đăng ký tham gia thì cái sổ nằm ở đơn vị quản lý nên báo họ làm mất BHXH không chịu đâu!
 
Ðề: mất sổ bảo hiểm

ý mình hỏi là giờ có thể báo giảm lao động mà chưa chốt sổ có được ko ạ
 
Ðề: mất sổ bảo hiểm

ý mình hỏi là giờ có thể báo giảm lao động mà chưa chốt sổ có được ko ạ

Báo giảm với chốt sổ làm riêng mà. Thường thì báo giảm mình báo giảm rồi chốt sổ luôn. Nhưng nếu người lao động đã nghỉ thì bạn báo giảm đi và chờ thời gian giải quyết cái mớ "nguy hiểm" đó.
 
Ðề: mất sổ bảo hiểm

Bạn nên lên cơ quan BHXH nơi quản lý Cty bạn hỏi để được hướng dẫn chính xác. Tiện thể bạn làm hồ sơ báo giảm lao động mang theo luôn. Khi báo giảm thì chưa cần phải nộp kèm sổ BHXH của nguoi nghỉ mà chỉ mới giảm tiền đóng BHXH. Bạn phải báo giảm trước ngày 20, nếu không sẽ phát sinh thêm tiền BHXH phải đóng.
 
minh đến làm mấy công ty thi mỗi công ty 1 sổ bh, vậy có sao không
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top