Lệ phí môn bài khi tạm ngừng doanh nghiệp

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Lệ phí môn bài khi tạm ngừng doanh nghiệp

-> Căn cứ:


  • Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài
  • Điểm b, khoản 2, Điều 1 Nghị định 22/2020 có hiệu lực thi hành ngày 25/02/2020 và Khoản 4, Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 23/08/2020 quy định:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm)chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.”

-> Như vậy:

  • Điều kiện 1 là không được vắt năm tài tài chính
  • Điều kiện 2 là Văn bản Tạm Ngưng gửi Sở KHDT và thuế trước ngày 30/01
  • Điều kiện 3 là DN chưa nộp tiền lệ phí môn bài
---> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top