Khấu trừ thuế GTGT đầu

Hockt123456

New Member
Hội viên mới
Xin chào mọi người. Trường hợp DN mới thành lập, chưa đăng ký email nhận hóa đơn điện tử, tra cứu trên hệ thống thuế đã có hóa đơn đó, DN không xin được hóa đơn gốc từ phía nhà cung cấp, vậy hóa đơn đó có được kê khai khấu trừ không? Xin cảm ơn.
 
Trường hợp bạn thắc mắc tôi có kiến nghị sau:
Căn cứ khoản 3 Điều 17 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
Căn cứ khoản 2 Điều 18 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
Căn cứ quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
=> Căn cứ quy định nên trên, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì bên bán có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử cho người mua. Phương thức gửi và nhận được thực hiện theo thỏa thuận giữa người bán và người mua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Trường hợp tại thời điểm mua hàng công ty chưa đăng ký email để nhận hóa đơn điện tử thì công ty bạn nên liên hệ với bên bán hàng để thỏa thuận và nhận lại hóa đơn điện tử.
Công ty bạn sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top