Hướng dẫn làm báo cáo bán hàng sử dụng Excel

1658756909017.png

Bước 1: Bôi đen hết vùng số liệu vào Insert chọn From Table/Range
1658757233538.png


1658757280184.png


Bước 2: Bấm ok
Bước 3:Trích xuất dữ liệu nhân viên sale vs doanh thu , nhân viên sale vs lợi nhuận

1658757351497.png

Bước 4: Kéo cột nhân viên Sale xuống Rows
Kéo doanh thu vào cột Values
Bước 5: nó sẽ hiện ra cái bảng dưới đây:

1658757469765.png

Bước 6: tương tự bước 3,4,5 ta sẽ có cái bảng như sau:
1658757628583.png

Bước 7: Trích xuất dữ liệu lợi nhuận , hoa hồng , giá vốn ta tiến hành kéo giá vốn , hoa hồng vào cột Values ta sẽ có bảng ở dưới
1658757759632.png


Bước 8: Ta sẽ gom tất cả về 1 sheet để tiện vẽ biểu đồ hình sẽ giống ở dưới đây:
1658757907399.png

Bước 9: Ta sẽ tiến hành vẽ biểu đồ Cấu trúc chi phí:
1658758011673.png

Vào Insert chọn
1658758062073.png
rồi tiếp tục chọn
1658758082830.png


nó sẽ hiện ra cái hình tròn dưới đây :

1658758115338.png

Ta bắt đầu chỉnh sửa cho biểu đồ trông nó đẹp hơn :
1658758209351.png
 

Đính kèm

 • 1658758045440.png
  1658758045440.png
  786 bytes · Lượt xem: 185
 • 1658757986491.png
  1658757986491.png
  2.5 KB · Lượt xem: 191
chọn Hide All Field Buttons on Chart xong sẽ đc hình tròn dưới đây:
1658758863661.png


1658758912186.png

Tiếp theo ta chọn Select Data sẽ có đc cái bảng dưới đây:
1658759022959.png

Xong rồi bấm vào Switch Row/Column
1658759047206.png

Rồi bấm OK , ta sẽ có 1 hình tròn dưới đây
1658759105416.png

Tiếp theo ta bấm vào Add Data Labels
1658759149811.png

nó sẽ hiện cái hình tròn mới dưới đây

1658759191223.png

tiếp theo
1658759235159.png
rồi chọn
1658759250009.png
nó sẽ hiện trong hình
1658759270503.png
rồi chọn
1658759284637.png
2 lần nó sẽ ra như này
1658759320424.png
nhìn nó sẽ gọn hơn và trong hình nó tự
động thay đổi lun cho mình nó sẽ có bức hình như sau:

1658759366800.png

Như vậy ta sẽ có 1 biểu đồ đẹp hơn so với lúc nãy. Đến lúc này ta bấm vào Total để đổi tên lại thành Cấu Trúc Chi Phí
 

Đính kèm

 • 1658759260820.png
  1658759260820.png
  1.4 KB · Lượt xem: 192
 • 1658758901485.png
  1658758901485.png
  26.5 KB · Lượt xem: 191
Bước 10: Ta sẽ tiến hành vẽ biểu đồ Doanh số cho từng nhân viên:
1658759663112.png

1658759743404.png

Rồi chọn Insert bấm vào
1658759777908.png
rồi chọn
1658759796274.png
nó sẽ ra biểu
đồ dưới đây :

1658759835804.png

ta sẽ làm mất nv sale và Sum of doanh thu bằng cách tương tự ở trên nó sẽ ra biểu đồ :
1658759961803.png

Tiếp tục ta làm đẹp cái biểu đồ bằng cách ở trên chúng ta sẽ đc biểu đồ dưới đây:
1658760063597.png
 

Đính kèm

 • 1658759826865.png
  1658759826865.png
  941 bytes · Lượt xem: 172
Bước 11: Ta sẽ tiến hành vẻ biểu đồ Lợi nhuận Cho từng nhân viên
1658760282872.png

Ta bôi đen như hình rồi chọn Insert chọn
1658760188189.png
rồi chọn
1658760201909.png
ta sẽ
được biểu đồ dưới đây:

1658760331687.png

chúng ta sẽ làm đẹp bằng cách tương tự như trên sẽ được biểu đồ dưới đây:
1658760416106.png

Rồi chúng ta sẽ thêm vào đường trung bình vào bằng cách như sau:
1658760822861.png

Số liệu như hình ta sẽ dùng hàm AVERAGE
1658760887148.png

sẽ có đc số liệu như hình rồi ta sẽ bắt đầu vẻ biểu đồ như này trước :
1658761000225.png

1658761573047.png

ta sẽ ctrl V vào biểu đồ nó sẽ hiện biểu đồ mới như sau:
1658761615902.png
 

Đính kèm

 • 1658761518303.png
  1658761518303.png
  10.2 KB · Lượt xem: 173
 • 1658761638771.png
  1658761638771.png
  1.4 KB · Lượt xem: 174
 • 1658760883927.png
  1658760883927.png
  1.4 KB · Lượt xem: 169
 • 1658760163010.png
  1658760163010.png
  5.5 KB · Lượt xem: 169
 • 1658760254877.png
  1658760254877.png
  5.3 KB · Lượt xem: 172
Tiếp theo chúng ta sẽ tiêp tục
1658761737836.png
rồi chọn Change Chart Type nó sẽ hiện như sau:

1658761807605.png

nó sẽ cho ta biểu đồ như sau:
1658761856752.png

chúng ta sẽ nhìn vào trong hình thì chúng ta sẽ thấy là NV4, NV5 đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì sẽ nhận thưởng còn NV1, NV02 thì sẽ ko đạt yêu cầu nên sẽ kêu họ coi lại bản thân có thể bị giảm lương còn NV3 vừa cán mốc chỉ tiêu vừa ko thưởng mà vừa ko phạt.
Em sẽ gửi file cho mấy anh chị thực hành lại:
 

Đính kèm

 • 1658761777894.png
  1658761777894.png
  44 KB · Lượt xem: 181
 • 1658761800364.png
  1658761800364.png
  18.5 KB · Lượt xem: 181
 • ONTAP.rar
  164.4 KB · Lượt xem: 2

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top