Giao dịch thanh toán qua ví điện tử

Minh Trang235

New Member
Hội viên mới
Mọi người cho mình hỏi về vấn đề khi doanh nghiệp mở tài khoản ví điện tử để thực hiện các giao dịch nhận tiền hoặc thanh toán tiền.
- Vậy, trường hợp này sẽ được quy định là thanh toán không dùng tiền mặt đúng không ạ?
- Khi mở tài khoản ví điện tử này, doanh nghiệp có cần thông báo cho cơ quan nào hay không?
- Khi hạch toán sẽ hạch toán tiền trong ví điện từ là tiền mặt hay là tiền ngân hàng?
Nhờ mọi người giúp mình vấn đề trên ạ.
 
1. Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo ... Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

Tuy nhiên bạn tham khảo thêm CV số 5806/TCT-KK năm 2014 và nội dung hỏi đáp BTC ở link sau nha: https://mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/116581

Nếu không chắc chắn nên làm văn bản để được trả lời trước khi áp dụng.

2. Không đăng ký với cơ quan thuế khi mở tài khoản thanh toán.

3. Theo mình sử dụng tk 113 nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top