Đặt in hóa đơn lần 2

hiep88

New Member
Hội viên mới
Cả nhà cho e hỏi với ạ.
Công ty e năm 2013 có đặt in hóa đơn với mấu số là 01GTKT3/001 và ký hiệu là TS/13P. Bên e đã dùng hết và muốn đặt in của đơn vị khác với đơn vị đặt in trước. Nếu e bảo nhà in làm cho e giống y như mẫu hóa đơn cũ thì mẫu số là 01GTKT3/002 hay vẫn giữ nguyên là 01GTKT3/001 a?

Cả nhà giúp e với, E cảm ơn nhiều!
 

ng_thanhluan

Member
Hội viên mới

cái này tớ có làm nè. nếu bạn muốn lấy lại số từ 0000001 thì sẽ là 01GTKT3/002, còn bạn lấy số tiếp theo số của lần in trước thì vẫn giữ 01GTKT3/001. ví dụ nhé, năm ngoái tớ in 3 cuốn, số cuối là 0000150, năm nay tớ in lần 2, lấy số là 0000151 nên vẫn giữ 01GTKT3/001.
chúc bạn vui nhé!
Theo mình biết, năm 2013 bạn in là TS/13P, năm 2014 bạn in sẽ là TS/14P, và mẫu số sẽ là 01GTKT3/001
Trích thông tư 39:
1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

a) Tên loại hóa đơn.

Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG…

Trường hợp hóa đơn còn dùng như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán hoặc bán hàng thì có thể đặt thêm tên khác kèm theo, nhưng phải ghi sau tên loại hóa đơn với cỡ chữ nhỏ hơn hoặc ghi trong ngoặc đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU BẢO HÀNH, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU BẢO HÀNH), HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU THU TIỀN, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU THU TIỀN) …

b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.

Đối với hóa đơn đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in. Đối với hóa đơn tự in, 02 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụng hóa đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hóa đơn được in ra.

Ví dụ: Doanh nghiệp X thông báo phát hành hóa đơn tự in vào ngày 7/6/2014 với số lượng hóa đơn là 500 số, từ số 201 đến hết số 700. Đến hết năm 2014, doanh nghiệp X chưa sử dụng hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát hành. Năm 2015, doanh nghiệp X được tiếp tục sử dụng cho đến hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp X không muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn mới theo quy định.
 

hiep88

New Member
Hội viên mới


Theo mình biết, năm 2013 bạn in là TS/13P, năm 2014 bạn in sẽ là TS/14P, và mẫu số sẽ là 01GTKT3/001
Trích thông tư 39:
1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

a) Tên loại hóa đơn.

Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG…

Trường hợp hóa đơn còn dùng như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán hoặc bán hàng thì có thể đặt thêm tên khác kèm theo, nhưng phải ghi sau tên loại hóa đơn với cỡ chữ nhỏ hơn hoặc ghi trong ngoặc đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU BẢO HÀNH, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU BẢO HÀNH), HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU THU TIỀN, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU THU TIỀN) …

b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.

Đối với hóa đơn đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in. Đối với hóa đơn tự in, 02 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụng hóa đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hóa đơn được in ra.

Ví dụ: Doanh nghiệp X thông báo phát hành hóa đơn tự in vào ngày 7/6/2014 với số lượng hóa đơn là 500 số, từ số 201 đến hết số 700. Đến hết năm 2014, doanh nghiệp X chưa sử dụng hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát hành. Năm 2015, doanh nghiệp X được tiếp tục sử dụng cho đến hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp X không muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn mới theo quy định.
Nhưng bây giờ bên e muốn đặt in của bên khác nên mẫu của hóa đơn thay đổi thì không biết mẫu số có thay đổi không a? TT 39 có hướng dẫn là "Số thứ tự mẫu trong một loại hoá đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hoá đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hoá đơn; nhu cầu sử dụng hoá đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý..." nhưng bên e kích thước hóa đơn không thay đổi j. thì không biết thế nào a?
 

ng_thanhluan

Member
Hội viên mới
Nhưng bây giờ bên e muốn đặt in của bên khác nên mẫu của hóa đơn thay đổi thì không biết mẫu số có thay đổi không a? TT 39 có hướng dẫn là "Số thứ tự mẫu trong một loại hoá đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hoá đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hoá đơn; nhu cầu sử dụng hoá đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý..." nhưng bên e kích thước hóa đơn không thay đổi j. thì không biết thế nào a?
Vì kí hiệu hóa đơn thay đổi nên mẫu số của bạn sẽ chạy lại từ đầu là 01GTKT3/001, kí hiệu TS/14P, số hóa đơn 0000001. Cái này bạn liên hệ nhà in, người ta cũng sẽ tư vấn cho bạn thôi. Cong ty bạn ở đâu?
 

songtu

---Mặc kệ đời ---
Hội viên mới
cái này tớ có làm nè. nếu bạn muốn lấy lại số từ 0000001 thì sẽ là 01GTKT3/002, còn bạn lấy số tiếp theo số của lần in trước thì vẫn giữ 01GTKT3/001. ví dụ nhé, năm ngoái tớ in 3 cuốn, số cuối là 0000150, năm nay tớ in lần 2, lấy số là 0000151 nên vẫn giữ 01GTKT3/001.
chúc bạn vui nhé!

Trước khi đặt in có pải làm công văn gửi CCT không chị, hay cứ đặt in rồi về làm thông báo phát hành thôi. E in lần 2
 

ng_thanhluan

Member
Hội viên mới
@songtu : tớ mới hỏi cán bộ thuế: khi đặt in hóa đơn từ lần 2 không cần làm công văn gởi cqt, chỉ làm thông báo phát hành và sử dụng thôi nhé. Thông báo phát hành lần 2 thì căn cứ vào thực tế sử dụng hàng quý để thông báo, lần 3 thì lấy trung bình lần 1 và lần 2,..... Nói chung là đừng phát hành quá nhiều so vơi thực tế phát sinh
Zap nói đúng in hóa đơn lần 2 thì chỉ cần in và phát hành là sử dụng đc. Khi đi phát hành hóa đơn nhớ mang theo hợp đồng in, biên bản thanh lý, hủy kẽm và bản photo thông báo phát hành gần nhất. Theo thông tư 39 thì số lượng được phát hành bằng tối đa tổng số lượng sử dụng 2 quý liền trước. Hix, lần trc Luân in 2500 số, mà thuế chỉ cho phát hành 2000 số, 500 số còn treo lại vì 2 quý liền kề chỉ sử dụng hết 2000 số.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top