Các loại ngân sách.

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Ngân sách dự báo hoạt động trong tương lai của công ty và giúp phân bổ vốn / nguồn lực cho các khu vực hoặc bộ phận khác nhau của doanh nghiệp. Ngân sách giúp đo lường hiệu suất trong quá khứ và dự đoán hiệu suất trong tương lai trong các lĩnh vực khác nhau. Trong lập ngân sách , có nhiều loại ngân sách khác nhau giúp doanh nghiệp sử dụng tối đa các nguồn lực và tăng doanh thu. Hãy xem xét các loại ngân sách khác nhau

 • Ngân sách tổng thể - Master Budget
 • Ngân sách Dòng tiền - Cash Flow Budget
 • Ngân sách tĩnh - Static Budget
 • Ngân sách Chương trình - Program Budget
 • Ngân sách Hiệu suất - Performance Budget
 • Ngân sách luân chuyển - Rolling Budget
 • Ngân sách Toàn diện - Comprehensive Budget
 • Ngân sách cố định - Fixed Budget
 • Ngân sách linh hoạt - Flexible Budget
1. Ngân sách tổng thể

Ngân sách tổng thể là tổng ngân sách của công ty bao gồm việc phân bổ ngân quỹ cho các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp. Nó đánh giá các trung tâm chi phí trong tổ chức và phân bổ vốn bằng các yếu tố khác nhau. Ngân sách tổng thể bao gồm các yếu tố khác nhau như doanh số bán hàng, vốn lưu động, chi phí hoạt động, nguồn thu nhập ... Ngân sách này đảm bảo rằng các nhà quản lý đang làm việc phù hợp với mục tiêu và mục tiêu của doanh nghiệp. Ngân sách tổng thể gồm 02 phần:

 • Ngân sách hoạt động - Operating Budget
 • Ngân sách tài chính - Financial Budget
a. Ngân sách hoạt động

Ngân sách hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến các chi phí liên quan đến các hoạt động tác nghiệp. Các chi phí bao gồm chi phí sản xuất, chi phí chung, chi phí sản xuất, chi phí lao động, chi phí quản lý, vốn lưu động, ... Dòng thu nhập bao gồm doanh thu của doanh nghiệp. Chúng ta có thể lập ngân sách Hoạt động khi xem xét tất cả các yếu tố trên. Ngân sách này có thể là hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc thậm chí hàng năm. Ngân sách hoạt động đảm bảo rằng các nhà quản lý biết phạm vi công việc của họ tương ứng với số ngân quỹ được phân bổ cho bộ phận. Trên cơ sở này, việc đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý là hoàn toàn có thể.

b. Ngân sách tài chính

Một doanh nghiệp luôn cần các nguồn vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ngân sách tài chính đảm bảo rằng các loại quỹ phù hợp luôn có sẵn bất cứ khi nào họ cần. Ngân sách này nhằm mục đích quản lý dòng ra với dòng vào. Dòng ra ở dạng chi phí và dòng vào ở dạng bán hàng. Các quyết định như sáp nhập và mua lại phụ thuộc vào ngân sách tài chính của các tổ chức. Nếu doanh nghiệp muốn tiếp quản bất kỳ công ty nào, ngân sách tài chính của doanh nghiệp đó sẽ xác định giá trị mà doanh nghiệp có thể trích dẫn để mua lại một tổ chức khác. Nói một cách dễ hiểu, ngân sách tài chính mô tả sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

2. Ngân sách Dòng tiền

Ngân sách lưu chuyển tiền tệ thiên về quản lý tiền mặt của doanh nghiệp. Ngân sách dòng tiền xác định liệu các khoản phải trả và các khoản phải thu có được xử lý kịp thời hay không. Nó đảm bảo rằng dòng tiền vào đều đặn và kịp thời. Ngân sách này rất quan trọng vì nó giúp các nhà quản lý xác định khoảng thời gian thiếu hụt tiền mặt. Và theo đó, hãy thực hiện hành động cần thiết đối với nó. Ngân sách dòng tiền cũng cho phép doanh nghiệp biết liệu họ có thể xử lý các dự án mới một cách hiệu quả hay không.

3. Ngân sách tĩnh

Ngân sách tĩnh là loại ngân sách được giữ nguyên ngay cả sau khi có sự thay đổi của các yếu tố ảnh hưởng đến việc chuẩn bị ngân sách. Một công ty đang thấy doanh số bán hàng giảm hoặc tăng liên tục có thể không thay đổi phân bổ ngân sách của mình vì nó tuân theo ngân sách tĩnh. Ngân sách tĩnh giả định các giá trị đầu vào và đầu ra của giai đoạn tương lai và dựa trên đó, việc phân bổ các nguồn lực được thực hiện. Kết quả của giả định về ngân sách tĩnh rất khác với kết quả thực tế.

4. Ngân sách Chương trình

Đó là ngân sách được chuẩn bị cho một chương trình hoặc dự án cụ thể. Và do đó, nó còn được gọi là ngân sách dự án. Vì một doanh nghiệp có nhiều dự án đang thực hiện cùng một lúc, nó giúp kiểm soát từng dự án một cách hiệu quả. Nó xác định việc phân bổ vốn cho một dự án cụ thể tạo điều kiện cho việc ra quyết định mạnh mẽ.

5. Ngân sách Hiệu suất

Ngân sách hoạt động đo lường năng suất của hoạt động bằng cách phân tích mục đích chi tiền. Nó tập trung nhiều hơn vào các hoạt động đóng góp nhiều hơn vào lợi nhuận. Nó giúp đánh giá định kỳ dễ dàng hơn và do đó kiểm soát bất kỳ sự kém hiệu quả nào về thời gian. Một ví dụ về lập ngân sách hiệu suất là so sánh sự thay đổi trong quá trình sản xuất của hai giai đoạn, trước và sau khi cung cấp đào tạo.

6. Ngân sách luân chuyển

Đây là một loại ngân sách mà công ty chuẩn bị trong sự liên tục của ngân sách hiện có. Tổ chức kinh doanh tiếp tục bổ sung thêm các kỳ vào ngân sách hiện có, làm cho việc chuẩn bị khá dễ dàng. Nó tiếp tục thay đổi khi có thêm một khoảng thời gian mới. Và do đó, nó có dữ liệu cập nhật, làm cho nó phù hợp hơn cho mục đích phân tích.

7. Ngân sách Toàn diện

Đây là ngân sách được lập trên cơ sở thu nhập và chi phí định kỳ và các khoản chi phí không định kỳ. Nó tuân theo khái niệm của chủ nghĩa bảo thủ, và do đó, nó không xem xét các khoản thu nhập không định kỳ. Ngân sách này chỉ là một tên gọi khác của ngân sách tổng thể.

8. Ngân sách cố định

Ngân sách cố định là ngân sách dành cho một mức độ hoạt động cụ thể. Nó không xem xét bất kỳ thay đổi nào và có một cách tiếp cận cứng nhắc. Ví dụ: công ty dự báo doanh số bán hàng là 200tỷ VNĐ và do đó ấn định mức thưởng khuyến khích cho nhân viên bán hàng là 480tr VNĐ. Bây giờ, nếu doanh số bán hàng thực tế khác với doanh số dự báo, thì ngân sách cố định không sửa đổi.

9. Ngân sách linh hoạt

Ngược lại với ngân sách cố định, ngân sách linh hoạt cho phép tự do sửa đổi theo sự thay đổi của mức độ hoạt động.

Tóm lại: Ngân sách là một phần không thể thiếu của bất kỳ tổ chức nào. Các loại ngân sách khác nhau đảm bảo rằng số tiền phù hợp được phân bổ cho các bộ phận hoặc hoạt động khác nhau. Việc bỏ qua hoặc lập ngân sách sai có thể gây thất bại cho doanh nghiệp vì nó có thể dẫn đến việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực tiền tệ. Một doanh nghiệp phải chuẩn bị các loại ngân sách khác nhau trên cơ sở các yêu cầu của nó để tổ chức hoạt động trơn tru.

Hiểu giúp chúng ta làm tốt hơn
Nguồn: efinancemanagement
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top