Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy từ 1/7/2022

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo thông tư này, từ ngày 1/7/2022 hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử

Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định một số nội dung đáng chú ý về hóa đơn điện tử như:
- Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
- Ký hiệu mẫu số, Ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn
- Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
- Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót
- Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
- Quy định sử dụng biên lai, chứng từ

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022
 

Đính kèm

  • 78_2021_TT-BTC.pdf
    932.9 KB · Lượt xem: 5

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top