Báo cáo kinh doanh là gì? Các điểm cần trình bày trong một báo cáo kinh doanh.

Son.Tran

Member
Hội viên mới
1. Định nghĩa : Báo cáo kinh doanh có nghĩa là một tài liệu chính thức trình bày các sự kiện, thông tin, lập luận, dữ liệu thống kê, phân tích nghiên cứu, v.v. liên quan đến lợi ích kinh doanh, một cách có hệ thống. Đó là giao tiếp thực tế, có trật tự và không thiên vị, được chuẩn bị để phục vụ mục đích kinh doanh. Nó là sự phân tích, đánh giá, đánh giá hoặc xem xét các sự kiện, vấn đề, hoàn cảnh cụ thể, v.v. liên quan đến doanh nghiệp. Báo cáo Kinh doanh hữu ích trong:
 • Lập kế hoạch
 • Đánh giá hoặc xem xét tiến độ
 • Thực hiện các hành động cần thiết
 • Quyết định
Nó tiết lộ các vấn đề chính, xác định các lỗ hổng, đưa ra lý do cho những lỗ hổng đó và đề xuất các kết quả có thể xảy ra. Do đó, người viết báo cáo phải nhấn mạnh vào ba thành phần:
 • Clarity - Rõ ràng
 • Organization – Tổ chức
 • Content - Nội dung
Việc tạo ra các báo cáo kinh doanh cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Sau đó, sẽ lập và trình bày báo cáo cho các bên quan tâm. Nó là một phương tiện giao tiếp hướng lên. Nó cho phép truyền thông từ cấp dưới lên cấp trên. Việc sử dụng kiểu viết tắt là phổ biến trong việc chuẩn bị các báo cáo kinh doanh. Điều này là do nó cho phép người đọc xem qua báo cáo và xác định vị trí các yếu tố chính. Vì mục đích này, các tiêu đề, tiêu đề phụ, gạch đầu dòng, biểu đồ, bảng, số liệu, đồ thị, v.v. được bao gồm trong đó. Điều này giúp truyền đạt thông tin một cách ngắn gọn.
Báo cáo kinh doanh có thể ngắn từ một đến hai trang hoặc có thể dài tới một trăm trang trở lên.
Thuật ngữ 'Báo cáo' có nguồn gốc từ từ tiếng Latinh ' reportare ' có nghĩa là mang về. Vì vậy, báo cáo có nghĩa là để mô tả một số sự kiện được truyền lại cho một người không có mặt.

2. Đặc điểm của một báo cáo tốt

1645688332248.png • Accuracy - Tính chính xác: Báo cáo kinh doanh phải chính xác. Có nghĩa là, tất cả các dữ kiện trong các báo cáo phải là sự thật, chính xác và xác thực.
 • Relevant - Có liên quan: Nó chỉ được bao gồm những dữ kiện, số liệu và thông tin phù hợp với báo cáo.
 • Precise - nghiêm ngặt: Phải duy trì sự thống nhất, mạch lạc và ngắn gọn trong báo cáo. Ngoài ra, nó nên được rút gọn để người đọc có thể dễ dàng điều hướng báo cáo và xác định vị trí các yếu tố chính.
 • Objective - Mục tiêu: Các khuyến nghị mà báo cáo đưa ra phải là kết luận hợp lý của các kết quả nghiên cứu và phân tích. Ngoài ra, nó phải không khách quan cũng như không được bao hàm lợi ích của người chuẩn bị báo cáo.
 • Clear - Rõ ràng: Người viết nên duy trì sự rõ ràng trong suy nghĩ trong khi chuẩn bị báo cáo. Ngoài ra nên xác định nguồn gốc trước. Sau đó, trình bày và sắp xếp tất cả các phát hiện một cách có trật tự. Ngoài ra nên chia chúng thành các đoạn văn ngắn một cách hợp lý. Để hỗ trợ luồng thông tin phải cung cấp các tiêu đề phù hợp.
 • Reader Oriented - Định hướng cho người đọc: Phải chuẩn bị báo cáo và ghi nhớ loại độc giả sẽ đọc báo cáo. Nói cách khác, cho dù họ là những người hiểu biết như Giám đốc, Quản lý, Kiểm soát viên, v.v. Hoặc họ là những người lao động và những cổ đông không có nhiều kiến thức.
 • Simple and Unambiguous - Đơn giản và rõ ràng: Người ta nên sử dụng ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng để viết báo cáo. Nó là một tài liệu kinh doanh với một công dụng chung, vì vậy nó không nên tạo ra sự nhầm lẫn.
3. Các yếu tố của Báo cáo kinh doanh
Có năm yếu tố chính của một báo cáo kinh doanh là:
 • Executive Summary - Tóm tắt
 • Body – Nội dung
 • Key Findings - Phát hiện chính
 • Conclusion - Phần kết luận
 • Recommendation - khuyến nghị
Một báo cáo dài phải bao gồm mục lục và chỉ mục

4. Nguyên tắc soạn thảo báo cáo
Có sáu nguyên tắc viết báo cáo. Đây là những nguyên tắc của:
Purpose - Mục đích : Báo cáo phải có các mục tiêu mà báo cáo được viết.
Organization - Tổ chức : Trình tự đúng và hợp lý của báo cáo là cần thiết.
Clarity - Sự rõ ràng : Nó nên sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu. Ngoài ra, nó phải không có từ chuyên môn.
Brevity - Ngắn gọn : Nó chỉ ra tính ngắn gọn của báo cáo. Báo cáo ngắn gọn dễ chuẩn bị, phân tích và trình bày.
Scheduling - Lập kế hoạch : Cần có sự phân công nhiệm vụ và ủy quyền. Điều này đảm bảo ít gánh nặng nhất cho một người để chuẩn bị báo cáo. Ngoài ra, cần dành đủ thời gian để lấy dữ liệu, chuẩn bị và phân tích báo cáo.
Cost - Chi phí : Nó chỉ ra hiệu quả về chi phí liên quan đến việc lập báo

5. Quy trình viết báo cáo
Quy trình viết báo cáo bao gồm các bước sau:
 • Xác định mục tiêu của một báo cáo từ các điều khoản tham chiếu.
 • Điều tra nguồn thông tin
 • Ghi chép tất cả các thông tin, bằng chứng và dữ liệu có liên quan.
 • Tổng hợp, phân loại và lập bảng dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu
 • Lập dàn ý
 • Rút ra suy luận hoặc kết luận
 • Đưa ra đề xuất hoặc khuyến nghị, nếu được yêu cầu
 • Chuẩn bị Dự thảo Báo cáo
 • Thực hiện tất cả các chỉnh sửa và thay đổi có liên quan trong dự thảo báo cáo
 • Chuẩn bị báo cáo cuối cùng
 • Nộp báo cáo cho ban giám đốc.
Tóm lại, một báo cáo không là gì khác ngoài sự trình bày và tổng hợp các sự kiện một cách hợp lý. Ngoài ra, việc phân công và viết các báo cáo kinh doanh giúp người quản lý có thể đưa ra quyết định khi họ không thể quan sát trực tiếp nguồn nhân lực và vật chất.

Hiểu sẽ giúp chúng ta làm tốt hơn.
Nguồn: Dịch từ Business Jargons. 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top