Bán hàng thu ngoại tệ xuất hoá đơn như thế nào?

Ha My 99

New Member
Hội viên mới
Công ty em có nhận lắp đặt máy móc cho công ty ở Malaysia.
Công ty em thực hiện công việc lắp đặt tại Việt Nam.
Công ty Malaysia không có chi nhánh ở Việt Nam.
Giá trị hợp đồng tính bằng euro, thu tiền euro.
Vậy em xuất invoice cho khách và xuất hoá đơn GTGT 0%, đơn vị tiền là vnd, tỷ giá liên ngân hàng ngày xuất hoá đơn có đúng không ạ?
 

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Công ty em có nhận lắp đặt máy móc cho công ty ở Malaysia.
Công ty em thực hiện công việc lắp đặt tại Việt Nam.
Công ty Malaysia không có chi nhánh ở Việt Nam.
Giá trị hợp đồng tính bằng euro, thu tiền euro.
Vậy em xuất invoice cho khách và xuất hoá đơn GTGT 0%, đơn vị tiền là vnd, tỷ giá liên ngân hàng ngày xuất hoá đơn có đúng không ạ?

Theo đó, thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu.

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.…

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan. Cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ là người nộp thuế tại Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.

Vậy nếu bạn lắp đặt tại Việt Nam và máy móc đó sử dụng ở VN thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0% nhe
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top