T

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế là các doanh nghiệp không tuân thủ chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của...
   • 1713774011556.png
   • 1713774126738.png
   • 1713774299132.png
   • 1713774353040.png
  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Hiện nay, Ngành Thuế đang tăng cường quản lý rủi ro hóa đơn điện tử, giám sát chống gian lận thuế, xử lý đối với các hành vi mua bán hóa...
   • 1712980683610.png
  • T
   TT Thanh Qúy đã đăng chủ đề mới.
   Ngày nay, nền kinh tế thị trường cạnh tranh tăng cao, nhiều công ty đang thực hiện giải pháp mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Đây được...
   • 1711703157561.png
  • T
   - Căn cứ khoản 2, Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: a) Chậm nhất là ngày cuối cùng...
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top