phumyquocte

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • Lương giám đốc chi nhánh của công ty TNHH 1 TV thì vẫn tính lương bình thường vì : vốn + tài do công ty cấp, giám đốc chi nhánh công ty TNHH 1 TV được thuê về làm đại diện chi nhánh:
  + Hợp đồng lao động
  + Bảng chấm công hàng tháng
  + Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
  + Phiếu chi thanh toán lương
  = > do đó tính lương vào chi phí bình thường chỉ có tổng giám đốc hoặc chủ tịch công ty TNHH 1 TV thì mới ko được tính vào chi phí thôi bạn ( tùy theo công ty mà có chức danh chủ tịch hay tổng giám đốc họ là người trực tiếp bỏ vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh còn giám đốc chi nhánh thuê về làm mà thôi chỉ là người lao động nhưng là lao động cao cấp mà thôi)
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top