L

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

    • L
      letam066 đã đăng chủ đề mới.
      Anh chị cho em hỏi Công Ty mới thành lập, chưa có quỹ tiền mặt Vậy khi vào sổ Nhật ký chung, và sổ quỹ tiền mặt thì chỗ Tồn kỳ trước...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top