Nội dung mới nhất bởi Ha My 99

  1. H

    Bán hàng thu ngoại tệ xuất hoá đơn như thế nào?

    Vậy em vẫn phải chịu thuế 10% ạ?
  2. H

    Bán hàng thu ngoại tệ xuất hoá đơn như thế nào?

    Công ty em có nhận lắp đặt máy móc cho công ty ở Malaysia. Công ty em thực hiện công việc lắp đặt tại Việt Nam. Công ty Malaysia không có chi nhánh ở Việt Nam. Giá trị hợp đồng tính bằng euro, thu tiền euro. Vậy em xuất invoice cho khách và xuất hoá đơn GTGT 0%, đơn vị tiền là vnd, tỷ giá liên...
Top