C

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Thời hạn nộp thuế và tờ khai thuế GTGT tháng 5/2013 là 20/06/2013 => số ngày nộp chậm được tính từ ngày 21/06/2013 – 23/08/2013 = 0.05%/ngày x số tiền nộp chậm x số ngày nộp chậm => nhưng nếu làm điều chỉnh mà không phát sinh thuế phải đóng cụ thể là Tổng hợp điều chỉnh thế phải nộp (chỉ tiêu 43)là :số đã khai :24.398.349 và số đã điều chỉnh là :24.371.019 chênh lệch là 37.330 => vì đang còn được khấu trừ thuế đầu vào nên công ty bạn ko bị phạt nộp chậm mà chỉ làm tờ khai KHBS là đủ
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top