Xử lý hóa hóa đơn sai thuế suất

Trananhtuan281914

New Member
Hội viên mới
Chào anh chị,

-Trong tháng 3/2022 đơn vị mình xuất hóa đơn bán hàng sai thuế suất. Hóa đơn theo thông tư 32. Quý 1/2022 đã lên báo cáo tài chính.

-Quý 2/2022 cũng đã nộp báo cáo tài chính

-Tháng 8/2022 tiến hành xuất hóa đơn theo thông tư 78 để thay thế cho hóa đơn sai trong tháng 3/2022. Các hóa đơn tháng 3 sẽ bị hủy.

Anh/chị hướng dẫn giúp mình nên xử lý hóa đơn như thế nào.
 
Bạn tham khảo công văn số 28218/CTHN-TTHT hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót:

- Đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế: Công ty thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ tính thuế có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
 
Bạn tham khảo công văn số 28218/CTHN-TTHT hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót:

- Đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế: Công ty thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ tính thuế có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
Cảm ơn anh, Báo cáo tài chính liên quan xử lý như thế nào anh.
 
"Quý 2/2022 cũng đã nộp báo cáo tài chính"

Tại sao BCTC tại nộp theo quý bạn nhỉ? Phải là nộp báo cáo thuế chứ bạn?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top