Văn bản liên quan

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
1. Luật 05 thuế tiêu thụ đặc biệt

2. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ
ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 57/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

3. Nghị định 84 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

4. Nghị định 149/2003 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

5. Nghị định 156/2005 sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng

6. Thông tư 119/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
 

Đính kèm

 • TT119BTC ve TTDB.rar
  45.3 KB · Lượt xem: 728
 • ND149CP ve TTDB.rar
  10.4 KB · Lượt xem: 654
 • ND156CP ve TTDB.rar
  5.9 KB · Lượt xem: 578
 • L5QH ve TTDB.rar
  31.9 KB · Lượt xem: 514
 • L57QH sua doi TTDB.rar
  8 KB · Lượt xem: 455
Ðề: Văn bản liên quan

1. THÔNG TƯ 115/2005 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 156 /2005/NĐ-CP ngày 15 /12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng

2. THÔNG TƯ 18/2005 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
 

Đính kèm

 • TT18.rar
  9.5 KB · Lượt xem: 461
 • TT115.rar
  25.4 KB · Lượt xem: 438
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top