Trợ cấp thôi việc có tính thuế TNCN

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Trợ cấp thôi việc có tính thuế TNCN

Người thôi việc nhận trợ cấp, phụ cấp theo luật định được miễn tính thuế TNCN

-> Căn cứ:


- Khi chấm dứt hợp đồng lao động, nếu người lao động được trả các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của Bộ Luật Lao động và/hoặc Luật BHXH thì các khoản này được miễn tính thuế TNCN.

- Ngược lại, nếu khoản đó không thuộc trách nhiệm chi trả của doanh nghiệp theo luật định thì phải tính thuế TNCN. Nếu chi trả trước thời điểm hợp đồng lao động kết thúc thì tính thuế theo biểu lũy tiến; nếu trả sau khi hợp đồng lao động kết thúc thì khấu trừ 10% thuế TNCN nếu khoản chi trả nhiều hơn 2 triệu đồng.

-> Chi tiết:

- Công văn 2250/CTTPHCM-TTHT ngày 15/03/2021 về chính sách thuế đối với khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động để chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

-> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top