trích KH TSCĐ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ðề: trích KH TSCĐ

Trong một kỳ SXKD nếu TSCĐ đã đăng ký KH mà ngừng hoạt động thì không trích KH để tính vào CPSXKD còn nếu ngừng 1,2 tháng trong một chu kỳ SX thì vẫn trích KH bình thường.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

TT203
PHẦN C - QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH KHẤU HAO
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:
1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:
- TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất.
- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
- TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
- TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).
- TSCĐ là nhà và đất ở trong trường hợp mua lại nhà và đất ở đã được nhà nước cấp quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất không phải tính khấu hao.
- TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất.

2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định quy định tại điểm 2.2 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Trường hợp TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ cho người lao động của doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp căn cứ vào thời gian và tính chất sử dụng các tài sản cố định này để thực hiện tính và trích khấu hao vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

4. TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất, bị hư hỏng mà không thể sửa chữa, khắc phục được, doanh nghiệp xác định nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường của tập thể, cá nhân gây ra. Chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản với tiền bồi thường và giá trị thu hồi được (nếu có), doanh nghiệp dùng Quỹ dự phòng tài chính để bù đắp. Trường hợp Quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp, thì phần chênh lệch thiếu doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê.

6. Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.

7. Trường hợp đánh giá lại giá trị TSCĐ đã hết khấu hao để góp vốn, điều chuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì các TSCĐ này phải được các tổ chức định giá chuyên nghiệp xác định giá trị nhưng không thấp hơn 20% nguyên giá tài sản đó. Thời điểm trích khấu hao đối với những tài sản này là thời điểm doanh nghiệp chính thức nhận bàn giao đưa tài sản vào sử dụng và thời gian trích khấu hao từ 3 đến 5 năm. Thời gian cụ thể do doanh nghiệp quyết định nhưng phải đăng ký với cơ quan thuế trước khi thực hiện.

8. Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá theo phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) thì phần chênh lệch tăng của vốn nhà nước giữa giá trị thực tế và giá trị ghi trên sổ sách kế toán không được ghi nhận là TSCĐ vô hình và được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thời gian không quá 10 năm. Thời điểm bắt đầu phân bổ vào chi phí là thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Theo mình nghĩ nếu tạm ngừng thì vẫn trích bình thường.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Theo mình thì vẫn trích khấu hao bình thường. Trừ trường hợp DN mình bán hoặc thanh lý thôi.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: trích KH TSCĐ

mình mới làm chưa hiểu cho mình hỏi với,nếu mình không Đăng ký khấu hao TSCĐ thì có sao ko?có bị phạt ko?vì công ty mình mới thành lập từ tháng 7/2009 nhưng chỉ có 1 cái HĐGTGT,và vài cái hoá đơn thông thường thì làm như thế nào?giúp mình với nhé,cám ơn nhé!
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Mình nghe nói phải đăng ký trích khấu hao cho tài sản cố định mới mua với cơ quan thuế,bạn nào có mẫu cho mình xin với, cảm ơn

Bạn hãy làm theo mẫu 06 - HKD kèm theo trong quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh. Mình công ty cổ phần cũng làm theo mẫu đó.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Cho mình hỏi ở cty mình TSCĐ ngừng sử dụng 1, 2 tháng thì có trích KH hay ko trích

Việc ngừng sử dụng thì chỉ Cty biết, thuế làm sao biết. Nên muốn trích hay ko là do DN quyết định. Mà tốt nhất là nên trich để dc đưa vào CP vì nếu ko sử dụng, TSCĐ để đó vẩn bị hao mòn hà, theo thời gian mà, nên trích là tốt nhất.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Cho mình hỏi ở cty mình TSCĐ ngừng sử dụng 1, 2 tháng thì có trích KH hay ko trích
Việc ngừng sử dụng thì chỉ Cty biết, thuế làm sao biết. Nên muốn trích hay ko là do DN quyết định. Mà tốt nhất là nên trich để dc đưa vào CP vì nếu ko sử dụng, TSCĐ để đó vẩn bị hao mòn hà, theo thời gian mà, nên trích là tốt nhất.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

nếu là TSCD fuc vụ cho hoat động sản xuất kinh doanh thì vẫn phải trích khấu hao kể cả k còn sử dụng hoặc lưu kho,nếu là TSCD k phục vụ SXKD thì k trích khấu hao
 
Ðề: trích KH TSCĐ

đã gọi là TS của công ty thì đều phải trích khấu hao . như warm_heart nói là đúng rồi đấy
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Cho mình hỏi xíu nhé! công ty mình năm 2004 có kế toán khác làm mà cùng 1 tài sản bạn đó đưa vào cả chi phí và tài sản cố định. Tháng 9/2008 công ty mình quyết toán trên thuế mới loại tài sản đó ra khỏi TSCĐ nhưng đến tháng 9/2008 TS đó đã khấu hao được 11tr, giá trị còn lại là: 4tr. Cho mình hỏi mình phải định khoản thế nào để loại TS đó ra khỏi TSCĐ , KH, và GTLC. Cám ơn các bạn nhiều nhé!
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Nhận được giấy bán ngô nhập khẩu về tới cảng HP,phải trả tiền
- người bán 20% vốn tự có,80% bằng vốn vay NH
- chi phi nhập khẩu 0,2tr/tấn chưa thuế
- Hàng về nhập kho 10%,bán tại cảng 60%,bán cho nhà máy 30%.Chi phí vận chuyển tới nhà máy 0,2tr/tấn chưa thuế
- Thuế VAT hàng nhập khẩu 5% nộp ngay = TM
Hàng bán tại cảng thu ngay = TM,giá 2tr chưa thuế
Hàng bán nhà máy thu = NH sau 10 ngày,giá 2.1tr chưa thuế
Cả nhà xem giup em xem cái này hạch toán ra sao nhá
E xin cám ơn cả nhà
 
Sửa lần cuối:
Ðề: trích KH TSCĐ

xời ơi có thế mà cũng cãi nhau, việc trích khấu hao được tính từ khi ghi tăng tài sản cố định trong doanh nghiệp, kết thúc khi ghi giảm tài sản đó hoặc khấu hao hết, nên trường hợp này mình nghĩ là vẫn trích khấu hao như bình thường
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Trùi sao lắm ý kiến vậy ta! có ai biết chính xác câu trả lời hem?
 
Ðề: trích KH TSCĐ

TSCĐ ngưng hoặc tạm ngưng hoạt động thì không được trích khấu hao
 
Ðề: trích KH TSCĐ

cả nhà ơi! ai có mẫu biểu tính và trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng chỉ bảo cho mình với!
Thanks!
 
Ðề: trích KH TSCĐ

TSCĐ tạm ngừng sử dụng thì vẫn trích khấu hao bình thường và vẫn được tính vào chi phí kinh doanh.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

cho em hỏi cái này xíu pa con ui
cty mua 1 cái máy hàn cáp quang 150.000.000 nhưng em ko biết KH nó trong bao lâu cho hợp lí àh, cty em cp ít lắm
thank pacon nhìu
 
Ðề: trích KH TSCĐ

mọi tài sản cố định của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao trừ những trường hợp sau: - TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất.
- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
- TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
- TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).
- TSCĐ là nhà và đất ở trong trường hợp mua lại nhà và đất ở đã được nhà nước cấp quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất không phải tính khấu hao.
- TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top