Thuế GTGT cuối kỳ

mice55

Member
Hội viên mới
cả nhà cho em hỏi chút về 133 và 331 của em nhé:
133 dư Nợ: 11.839.515
PS Nợ: 577.970.271
3331 dư có : 177.132.594
PS có: 1.197.990.280
PS Nợ:665.073.052 ( số thuế GTGT đã nộp trong kỳ)
Vậy cuối kỳ em còn phải nộp bnhieeu cho đúng?
Giúp em với ạ, em tính nhưng chưa tự tin kết quả của mình lắm
 

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
+Đầu kỳ Nợ 1331:11.839.515

+PS Nợ TK 1331:577.970.271

-Đầu kỳ Có TK 33311: 177.132.594
- PS Có TK 333111: 1.197.990.280
+Kết chuyển VAT được khấu trừ:
Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331
=> Nguyên tắc là cái nào có giá trị thấp hơn thì lấy giá trị nhỏ


= > Kết chuyển thuế Thuế GTGT trong kỳ: Nợ TK 33311/ Có TK 1331=11.839.515+577.970.271= 589.809.786

= > Thuế GTGT 33311 phải nộp trong kỳ = 1.197.990.280-589.809.786= 608.180.494 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế trong kỳ

Tổng số thuế GTGT đầu ra 33311 doanh nghiệp phải nộp = 608.180.494+177.132.594= 785.313.088

= > Vậy bạn đã nộp được bao nhiêu trong tổng số thuế GTGT phải nộp 785.313.088 số chênh lệch còn thiếu là số sẽ phải mang tiền đi nộp
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top